Fysikk

Fysikk på mobil og nettbrett

Med FlipClass har du tilgang til 389 videoer med fysikk 24 timer i døgnet!

FlipClass inneholder alle fysikkemnene på videregående skole: Fysikk 1 og 2

Inneholder: TEORI – OPPGAVER – EKSAMENSOPPGAVER

Geogebra brukes som digitalt verktøy integrert i videoene. Geogebra er gratis i appen. FlipClass er tilgjengelig både online og offline. Enkel administrering av  nedlastninger.

Flipclass - Matematikk & fysikk

FYSIKK 1

155 VIDEOER
FAGKODE: REA3004

Studieforberedende utdanningsprogram Vg2

INNHOLD:

 • RETTLINJET BEVEGELSE
 • NEWTONS LOVER
 • MEKANISK ENERGI
 • BØLGER
 • TERMOFYSIKK
 • ELEKTRISITET
 • ATOMFYSIKK
 • KJERNEFYSIKK
 • ATROFYSIKK
 • TEKNOLOGI

FYSIKK 2

234 VIDEOER
FAGKODE: REA3005/REA3006

Studieforberedende utdanningsprogram Vg3

INNHOLD:

 • RETTLINJET BEVEGELSE
 • KRUMLINJET BEVEGELSE
 • BEVEGELSESMENGDE
 • GRAVITASJON
 • ELEKTRISK FELT
 • MAGNETISK FELT
 • INDUKSJON
 • RELATIVITETSTEORI
 • KVANTEFYSIKK
 • DIGITAL LYD
 • MÅLEUSIKKERHET
Scroll to top