Fysikk 2

Fysikk 2

234 VIDEOER | FAGKODE: REA3005/REA3006

Videregående skole - Studieforberedende utdanningsprogram - Vg3

TEORI – OPPGAVER – EKSAMENSOPPGAVER

RETTLINJET BEVEGELSE Newtons lover
Skråplan
Bevegelsesformler ved
derivasjon og integrasjon
Arbeid og energi
Elastisk fjær
KRUMLINJET BEVEGELSE Skrått kast
Sirkelbevegelse
BEVEGELSESMENGDE Bevegelsesmengde og
impulsloven
Elastiske og uelastiske støt
GRAVITASJON Keplers lover
Gravitasjonsfelt og
Newtons gravitasjonslov
Gravitasjonell energi
Satelittbevegelse
Unnslippelsesfart
ELEKTRISK FELT Homogent elektrisk felt
Inhomogent elektrisk felt
MAGNETISK FELT Rett leder i magnetfelt
Ladde partikler i magnetfelt
Magnetisk felt rundt
strømledere
Magnetisk resonans
INDUKSJON Induksjon og indusert ems
Faradays induksjonslov
og Lenz lov
Elektrisk generator
og vekselstrøm
Transformatoren
RELATIVITETSTEORI Referansesystemer
Spesiell relativitetsteori
Tidsdilatasjon
Lengdekontraksjon
Samtidighet
Energi og bevegelsesmengde
Generell relativitetsteori
KVANTEFYSIKK Partikkel bølge dualisme
Røntgenstråling
Heisenbergs uskarphetsrelasjon
Sammenfiltrede fotoner
Elementærpartikler
DIGITAL LYD Digital lyd og sampling
MÅLEUSIKKERHET Teori om måleusikkerhet

Fysikkurs

Scroll to top