Lærerutdanning

1P og 2P

Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanning.

Skal du opp til denne eksamen mandag 30 juli, vil vi gjerne gjøre deg oppmerksom på følgende ressurs:

Vi har gjennom flere år utviklet et videobasert undervisningsopplegg for 1P og 2P. Alle emner er dekket med teori, oppgaver og eksamensoppgaver. Det er totalt 567 videoer!

Bruk FlipClass alene eller gjerne som en ressurs i tillegg til den undervisningen du følger. Se teorivideoer om de emnene som eventuelt skal gjennomgås i forkant av timen, da får du mere ut av undervisningen!

Lykke til med eksamen,
FlippClass

MATEMATIKK 1P

Funksjonsdrøfting

Eksamen 2P 2017

Vår Del2 Oppgave 3
Vekstfaktor

Eksamen 2P 2017

Vår Del2 Oppgave 5
Gruppert materiale og sum polygon

Last ned FlippClass idag!

Ta kontroll. Det er din fremtid.

Scroll to top