Matematikk

Matematikk på mobil og nettbrett

Matematikk på mobilen!

FlipClass inneholder alle matematikkfagene på videregående skole: 1P, 2P, S1, S2, 1T, R1 og R2.

Inneholder: TEORI – OPPGAVER – EKSAMENSOPPGAVER

For deg som skal studere økonomi ved en høyskole/universitet anbefaler vi faget Introduksjon Økonomi, som samler alle emner fra emnene ovenfor som er relevante for et slikt studie.

Geogebra brukes som digitalt verktøy integrert i videoene. Geogebra er gratis i appen.

FlipClass er tilgjengelig både online og offline. Enkel administrering av  nedlastninger.

1P

185 VIDEOER | FAGKODE: MAT1011

Studieforberedende utdanningsprogram Vg1

INNHOLD:

 • Algebra
 • Funksjoner
 • Geometri
 • Sannsynlighet
 • Økonomi
 • Eksamensoppgaver

2P

121 VIDEOER | FAGKODE: MAT1015

Studieforberedende utdanningsprogram Vg2

INNHOLD:

 • Algebra
 • Funksjoner
 • Statistikk
 • Modeller
 • Tallmønstre
 • Eksamensoppgaver

S1

278 VIDEOER | FAGKODE: REA3026

Studieforberedende utdanningsprogram Vg2

INNHOLD

 • Algebra
 • Funksjoner
 • Sannsynlighet
 • Økonomi
 • Modeller
 • Linær optimering
 • Eksamensoppgaver

S2

182 VIDEOER | FAGKODE: REA3028

Studieforberedende utdanningsprogram Vg3

INNHOLD:

 • Algebra
 • Funksjoner
 • Sannsynlighet
 • Økonomi
 • Tallfølger og rekker
 • Modeller
 • Eksamensoppgaver

1T

285 VIDEOER | FAGKODE: MAT1013

Studieforberedende utdanningsprogram Vg1

INNHOLD:

 • Algebra
 • Trigonometri
 • Funksjoner
 • Sannsynlighet
 • Eksamensoppgaver

R1

308 VIDEOER | FAGKODE: REA3022

Studieforberedende utdanningsprogram Vg2

INNHOLD

 • Algebra
 • Vektorer
 • Funksjoner
 • Geometri
 • Sannsynlighet
 • Modeller
 • Eksamensoppgaver

R2

281 VIDEOER | FAGKODE: REA3024

Studieforberedende utdanningsprogram Vg3

INNHOLD:

 • Vektorer
 • Algebra
 • Tallfølger og rekker
 • Trigonometri
 • Funksjoner
 • Integraler
 • Difflikninger
 • Modeller
 • Eksamensoppgaver

Forkurs økonomi

199 VIDEOER / FORKURS

Kurset samler alle emner fra de forskjellige matematikkursene i VGS, som er er nødvendig å beherske før du starter på et økonomistudie ved høyskole eller universitet.

INNHOLD:

 • Algebra
 • Tallfølger og rekker
 • Funksjoner
 • Økonomi
 • Modeller
 • Linær optimering

GeoGebra

57 VIDEOER | GRATIS

Kurs i bruk av GeoGebra.

INNHOLD:

 • Algebra
 • Funksjoner
 • Statistikk
 • Sannsynlighet
 • Tallfølger og rekker
 • Trigonometri
 • Vektorer
 • Modeller
 • Integraler
 • Difflikninger
Scroll to top