Matematikk 1T

1T

285 VIDEOER | FAGKODE: MAT1013

Videregående skole - Studieforberedende utdanningsprogram - Vg1 - Matematikk teoretisk

TEORI – OPPGAVER – EKSAMENSOPPGAVER

Algebra Regnerekkefølge
Brøkregning
Forhold
Standardform
Likninger av 1ste grad
Uoppstilte likninger
Bokstavuttrykk
Formler
Potensregler
nte-røtter/Potenslikninger
Vekstfaktor
Annengradslikninger
Faktorisering
Kvadratsetningene
Nullpunktsmetoden
Brøklikninger
Likningssett
Ulikheter
Logaritme-lg
Logaritmesetningene-lg
Logaritmelikninger-lg
C14metoden
Richterskalaen
Trigonometri Formlikhet
Pytagorassetningen
Trigonometriske grunnfunksjoner
Eksakte trigonometriske verdier
Generell definisjon av cosinus og sinus
Symmetrier
Å finne x når cosx er kjent
Å finne x når sinx er kjent
Arealsetningen
Sinussetningen
Cosinussetningen
Funksjoner Funksjonsbegrepet
Rette linjer
Ettpunktsformel
Topunktsformel
Skjæringspunkt mellom to grafer
Polynomfunksjoner
Andregradsfunksjoner
Rasjonale funksjoner
Eksponentiell- og potensiell vekst
Gjennomsnittlig vekstfart
Momentan vekstfart
Definisjon av den deriverte
Derivasjonsregler
Tangentlikning
Funksjonsdrøfting
Sannsynlighet Sannsynlighet og relativ hyppighet
Utfall, hendelse, sannsynlighetsmodell
Terningkast
Mengder
Venndiagram og krysstabell
Addisjonssetningen
Betinget sannsynlighet
Sammensatte forsøk
Antall ordnede rekkefølger av n elementer
Pascals trekant

Innhold matematikk

Scroll to top