GeoGebra matematikkverktøy

GeoGebra Matematikkverktøy - Gratis

57 VIDEOER

GeoGebra er gratis i appen FlipClass. Alle som laster appen vil ha tilgang til 57 videoer med følgende innhold:

 Algebra Brøkregning
Standardform
Likninger av 1ste grad
Bokstavuttrykk
Formler
Faktorisering
Likningssett
Ulikheter
Polynomdivisjon
Fullstendige kvadraters metode
Logaritme og eksponentialulikheter
Funksjoner Gjennomsnittlig vekstfart
Momentan vekstfart
Funksjonsdrøfting
Skjæringspunkt mellom to grafer
Rasjonale funksjoner
Tangentlikning
Grenseverdi
Statistikk Statistiske størrelser
Frekvenstabell
Gruppert materiale og sumpolygon
Spredningsmål
Sannsynlighet Hypergeometriske sannsynligheter
Binomiske sannsynligheter
Forventningsverdi og spredningsmål
Kontinuerlige utfallsrom og normalfordeling
Tallfølger og rekker Tallfølger generelt
Rekker generelt
Trigonometri Å finne x når cosx er kjent
Å finne x når sinx er kjent
Å finne x når tanx er kjent
Trigonometriske likninger
Asin(cx+f)+d
Vektorer Vektorer generelt og vektoraddisjon
Skalarprodukt
Parameterfremstilling for rett linje
Avstand mellom punkt og linje
Fellespunkter mellom to kurver
Sirkel
Vektorfunksjoner
Vektorer i rommet
Parameterfremstilling for rett linje i rommet
Vektorprodukt
Likningen til et plan
Vinkelen mellom to plan
Snittet mellom to plan
Avstand mellom punkt og linje i rommet
Avstand mellom punkt og plan
Avstand mellom vindskeive linjer
Likningen for en kuleflate
Modeller Regresjon og Kurvetilpasning
Integraler Antiderivert=ubestemt integral
Bestemt integral
Delbrøk oppspalting
Areal som grense for en sum
Difflikninger Difflikninger digitalt
Retningsdiagram

Innhold matematikk

Scroll to top