Matematikk R1

R1

308 VIDEOER | FAGKODE: REA3022

Videregående skole - Studieforberedende utdanningsprogram - Vg2 - Matematikk teoretisk

TEORI – OPPGAVER – EKSAMENSOPPGAVER

Algebra Potensregler
nte-røtter og potenslikninger
Vekstfaktor
Annengradslikninger
Faktorisering
Kvadratsetningene
Fullstendige kvadraters metode
Nullpunktsmetoden
Polynomdivisjon
Faktorregelen
Irrasjonale likninger
Likningssett
Ulikheter
Logaritme-lg
Logaritmesetningene-lg
Logaritmelikninger-lg
Logaritme-ln
Logaritme og eksponentialulikheter
Implikasjon og ekvivalens
Kontrapositive bevis
Motsigelsesbevis
Vektorer Vektorer generelt og vektoraddisjon
Parallelle vektorer
Midtpunktet på et linjestykke
Vektorkoordinater
Regneregler
Skalarprodukt
Parameterfremstilling for rett linje
Avstand mellom punkt og linje
Tverrvektor
Fellespunkter mellom to kurver
Sirkel
Vektorfunksjoner
Funksjoner Funksjonsbegrepet
Rasjonale funksjoner
Eksponentiell- og potensiell vekst
Gjennomsnittlig vekstfart
Momentan vekstfart
Grenseverdi
Kontinuitet
Definisjon av den deriverte
Derivasjonsregler
Kjerneregelen
Tangentlikning
Funksjonsdrøfting
Deriverte av e^x og lnx
Asymptoter til ln-funksjoner
Geometri Geometriske steder
Periferivinkler
Innsenter
Omsenter
Ortosenter
Tyngdepunkt
Konstruksjon
Pytagorassetningen
Sannsynlighet Utfall, hendelse, sannsynlighetsmodell
Terningkast
Mengder
Addisjonssetningen
Betinget sannsynlighet
Sammensatte forsøk
Antall ordnede rekkefølger av n elementer
Ordnet utvalg med og uten tilbakelegging
Ikkeordnet utvalg uten tilbakelegging
Total sannsynlighet og Bayes’ setning
Hypergeometriske sannsynligheter
Binomiske sannsynligheter
Modeller Fart og akselerasjon
Regresjon og kurvetilpasning

Innhold matematikk

Scroll to top