Matematikk R2

R2

281 VIDEOER | FAGKODE: REA3024

Videregående skole - Studieforberedende utdanningsprogram - Vg3 - Matematikk teoretisk

TEORI – OPPGAVER – EKSAMENSOPPGAVER

Vektorer Sirkel
Vektorer i rommet
Parameterfremstilling for rett linje i rommet
Parameterfremstilling for plan
Vektorprodukt
Volumberegninger
Likningen til et plan
Vinkelen mellom to plan
Vinkelen mellom linje og plan
Snittet mellom to plan
Avstand mellom punkt og linje i rommet
Avstand mellom punkt og plan
Avstand mellom vindskeive linjer
Likningen for en kuleflate
Arealet av en kulekalott
 Algebra Fullstendige kvadraters metode
Tallfølger og rekker Tallfølger generelt
Rekker generelt
Aritmetiske tallfølger
Geometriske tallfølger
Aritmetiske rekker
Geometriske rekker
Uendelige geometriske rekker
Uendelige geometriske rekker og konvergensintervall
Serielån
Annuitetslån
Sparing og lån
Induksjonsbevis
Trigonometri Eksakte trigonometriske verdier
Symmetrier
Å finne x når cosx er kjent
Å finne x når sinx er kjent
Absolutt vinkelmål
Å finne x når tanx er kjent
Trigonometriske likninger
Sumformler
Asin(cx+φ)+d
asincx+bcoscx
Funksjoner Definisjon av den deriverte
Kjerneregelen
Deriverte av e^x og lnx
Asymptoter til ln-funksjoner
Derivasjon av trigonometriske funksjoner
Funksjonsdrøfting
Integraler Antiderivert=ubestemt integral
Bestemt integral
Integralsetningene
Arealberegninger
Standardintegraler
Delvis integrasjon
Substitusjon
Delbrøk oppspalting
Areal som grense for en sum
Volumberegninger
Difflikninger Difflikninger digitalt
Retningsdiagram
Separable difflikninger
Integrerende faktor
ay”+by’+cy=0
Vekstmodeller
Fritt fall
Elastisk fjær
Modeller Lineærmodellering
Polynommodellering
Eksponentiellmodellering
Potensiellmodellering
Logistisk modellering

Innhold matematikk

Scroll to top