Matematikk S1

S1

278 VIDEOER | FAGKODE: REA3026

Videregående skole - Studieforberedende utdanningsprogram - Vg2 - Matematikk samfunnsfag

TEORI – OPPGAVER – EKSAMENSOPPGAVER

Algebra Regnerekkefølge
Brøkregning
Forhold
Likninger av 1ste grad
Uoppstilte likninger
Bokstavuttrykk
Formler
Potensregler
nte-røtter/Potenslikninger
Vekstfaktor
Annengradslikninger
Faktorisering
Kvadratsetningene
Brøklikninger
Likningssett
Ulikheter
Logaritme-lg
Logaritmesetningene-lg
Logaritmelikninger-lg
C14metoden
Richterskalaen
Implikasjon og ekvivalens
Funksjoner Funksjonsbegrepet
Rette linjer
Ettpunktsformel
Topunktsformel
Skjæringspunkt mellom to grafer
Polynomfunksjoner
Andregradsfunksjoner
Rasjonale funksjoner
Eksponentiell- og potensiell vekst
Gjennomsnittlig vekstfart
Momentan vekstfart
Definisjon av den deriverte
Derivasjonsregler
Tangentlikning
Funksjonsdrøfting
Sannsynlighet Utfall, hendelse, sannsynlighetsmodell
Terningkast
Mengder
Addisjonssetningen
Betinget sannsynlighet
Sammensatte forsøk
Antall ordnede rekkefølger av n elementer
Ordnet utvalg med og uten tilbakelegging
Ikkeordnet utvalg uten tilbakelegging
Hypergeometriske sannsynligheter
Binomiske sannsynligheter
Pascals trekant
Økonomi Økonomisk modell
Pris og Etterspørsel
Modeller Fart og akselerasjon
Lineær vekst
Eksponentiell vekst
Potensiell vekst
Lineær optimering Område definert av ulikheter
Optimering digitalt

Innhold matematikk

Scroll to top