Matematikk S2

S2

182 VIDEOER | FAGKODE: REA3028

Videregående skole - Studieforberedende utdanningsprogram - Vg3 - Matematikk samfunnsfag

TEORI – OPPGAVER – EKSAMENSOPPGAVER

Algebra Nullpunktsmetoden
Polynomdivisjon
Faktorregelen
Likningssett
Logaritme-ln
Funksjoner Derivasjonsregler
Kjerneregelen
Deriverte av e^x og lnx
Asymptoter til ln-funksjoner
Funksjonsdrøfting
Sannsynlighet Utfall, hendelse, sannsynlighetsmodell
Binomiske sannsynligheter
Stokastiske variable
Forventningsverdi og spredningsmål
Kontinuerlige utfallsrom og normalfordeling
Sentralgrensesetningen
Hypotesetesting
Økonomi Økonomisk modell
Pris og Etterspørsel
Enhetskostnad og kostnadoptimal produksjonsmengde
Grensekostnad og grenseinntekt
Tallfølger og rekker Tallfølger generelt
Rekker generelt
Aritmetiske tallfølger
Geometriske tallfølger
Aritmetiske rekker
Geometriske rekker
Uendelige geometriske rekker
Uendelige geometriske rekker og konvergensintervall
Serielån
Annuitetslån
Sparing og lån
Modeller Eksponentiellmodellering
Logistisk modellering

Innhold matematikk

Scroll to top