Matematikk 1P

1P

185 VIDEOER | FAGKODE: MAT1011

Videregående skole - Studieforberedende utdanningsprogram - Vg1 - Matematikk praktisk

TEORI – OPPGAVER – EKSAMENSOPPGAVER

Algebra Regnerekkefølge
Hverdagsmatematikk
Brøkregning
Forhold
Standardform
Likninger av 1ste grad
Uoppstilte likninger
Bokstavuttrykk
Formler
Vekstfaktor
Funksjoner Funksjonsbegrepet
Rette linjer
Ettpunktsformel
Topunktsformel
Proporsjonalitet
Andregradsfunksjoner
Gjennomsnittlig vekstfart
Momentan vekstfart
Funksjonsdrøfting
Geometri Formlikhet
Pytagorassetningen
Areal og omkrets
Volum og overflate
Målestokk
Sannsynlighet Sannsynlighet og relativ hyppighet
Utfall, hendelse, sannsynlighetsmodell
Terningkast
Mengder
Venndiagram og krysstabell
Addisjonssetningen
Sammensatte forsøk
Økonomi Prisindeks
Lønn og kroneverdi
Lønnsutregning
Økonomisk modell

 

 

 

Innhold matematikk

Scroll to top