SUPPORT

Spørsmål og svar

 

 

Hvordan sletter jeg min konto?

Gå til  "Mine sider" og velg "Endre profil". 

Her kan du velge "Slett min profil". Alle dine persondata vil nå bli slettet. Dette er en irreversibel handling og skulle du angre deg vil du ikke lenger få oversikt over dine favorittvideoer eller din progresjon.

 

Hvilke fag er tilgjengelig på FlipClass?

Ungdomsskole
Matte 8, 9 og 10 for ungdomsskolen er gratis. 

 

Videregående skole
FlipClass har alle matematikk- og fysikkfagene i VGS. Merk at 1P kun leveres som ett fag. Vi er i ferd med å etablere nye forkurs til S1, S2 og R1 og R2. 

Vi har forkurs til studier i realfag/ingeniør.

 

NTNU

Matte 1 og Matte 2 er de to første kursene i matematikk ved NTNU. Disse er utviklet i FlipClass med vekt på eksamenstrening.

Kurset Geogebra er gratis.

 

Er FlipClass et fullverdig alternativ til klasseromsundervisning?

For deg som er selvstendig og målrettet vil våre halvårskurs være et fullverdig alternativ til klasseromsundervisning. Du har tilgang til et stort videomateriale som er organisert i henhold til fagplanen og eksamensoppgaver gitt under fagfornyingen.

Det er ikke behov for egen lærebok.

Du går selv igjennom teori og oppgaver ved å følge progresjonen i kurset. Du har tilgang til faglærer når du trenger det. Konkret sender du en melding til faglærer, som besvarer meldingen og setter opp et digitalt møte.

 

Hva er den pedagogiske ideen til opbyggingen av FlipClass?

Når man har lært å skrive er det ingen grense for hva man kan skrive om.

Vi ønsker å gi våre brukere en forståelse av matematikk og fysikk som ligger nært opp til dette. Et verktøy som har ubegrensede muligheter.
Konkret sørger vi for mengdetrening på problemløsing og digitale verktøy der det er formålstjenlig.

 

Hvordan bør jeg bruke FlipClass mest effektivt?

- Følger du et undervisningsopplegg, bør du se emnet på FlipClass før og etter undervisning. Bruker du FlipClass alene, er rekkefølgen slik den er gitt på FlipClass å foretrekke.

 

Har FlipClass tilbud om labøvelser i fysikkursene?

- Ja.

 

Er FlipClass en tjeneste som oppgraderes og fornyes?

- FlipClass oppdateres hele tiden. Det genereres mellom 5 og 10 nye videoer hver dag i gjennomsnitt. Alle kurs blir justert i henhold til siste eksamener om det kreves.

 

Hvem står bak det faglige innholdet av FlipClass?

- Tor Sandnes er faglig ansvarlig og har laget alt faglig materiale. Tor Sandnes er teoretisk fysiker fra universitetet i Oslo og jobber på Bjørknes Privatskole. Tor har undervist i matematikk og fysikk på Bjørknes Privatskole i mer enn 30 år.

 

Har FlipClass et tilbud for fag i ungdomsskolen?

- FlipClass for ungdomstrinnene i matematikk vil være ferdig høsten 2018

 

Kan jeg rette faglige spørsmål til FlipClass?

- Ja, for elever som tar halvårskurs kan du alltid spørre lærer

 

Finner du ikke svar?