Matematikk 2P

2P

121 VIDEOER | FAGKODE: MAT1015

Videregående skole - Studieforberedende utdanningsprogram - Vg2 - Matematikk praktisk

TEORI – OPPGAVER – EKSAMENSOPPGAVER

Algebra Standardform
Formler
Potensregler
nte-røtter/Potenslikninger
Vekstfaktor
Funksjoner Rette linjer
Ettpunktsformel
Topunktsformel
Andregradsfunksjoner
Gjennomsnittlig vekstfart
Momentan vekstfart
Polynomfunksjoner
Eksponentiell- og potensiell vekst
Funksjonsdrøfting
Statistikk Statistiske størrelser
Frekvenstabell
Gruppert materiale og sumpolygon
Spredningsmål
Diagrammer
Modeller Lineærmodellering
Polynommodellering
Eksponentiellmodellering
Potensiellmodellering
Tallmønstre Tallfølge
Figurtall

Innhold matematikk

Scroll to top