Brukervilkår FlipClass (Terms)

Generelt

FlipClass er en tjeneste ( ”Tjenesten”) der du som bruker kan få tilgang til audiovisuelt innhold via våre apper eller webbaserte desktopversjon. For tilgang til tjenesten kan du enten gå til www.flipclass.no, eller laste ned vår app fra App Store eller Google Play, registrere deg og utføre kjøp.

Informasjon om oss

FlipClass tilbys av Sin4u AS (”Oss, ”Vår” eller ”Vi”) med forretningsadresse Jon Smørs vei 18, 1397 NESØYA. Spørsmål som gjelder tekniske problemer, fakturering eller markedsføring rettes direkte til oss ved å bruke kontaktinformasjon som er angitt på www.flipclass.no eller support@flipclass.no.

Brukervilkår

Disse vilkår regulerer, sammen med de dokumenter det vises til i vilkårene, forholdet mellom oss og deg som bruker av Tjenesten. Du må derfor gjøre deg kjent med disse vilkårene før du begynner å anvende Tjenesten. Ved å bruke Tjenesten godtar du disse vilkårene, inkludert at vilkårene når som helst kan endres av oss. Vilkårene gjelder så lenge du anvender Tjenesten, og er bindende også etter at din bruk av Tjenesten har opphørt. Hvis du på noe tidspunkt ikke godtar eller klarer å overholde vilkårene har du ikke lov til å bruke Tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å umiddelbart sperre din brukerkonto eller på annen måte forhindre fortsatt bruk dersom disse vilkårene ikke etterleves. Brudd på vilkårene kan være straffbart og medføre erstatningsansvar.

Tjenesten

Tjenesten tilbys “som den er” og “som tilgjengelig”, og vi gir ingen garantier eller lovnader vedrørende riktigheten eller fullstendigheten i innhold, informasjon, tjenester eller annet materiell som leveres på eller gjennom Tjenesten. Vi gir ingen uttrykkelige eller implisitte garantier for Tjenestens funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet. Du godtar at vi kan oppdatere og endre Tjenesten fra tid til annen, og at vi kan fastsette og endre vilkår og begrensninger for Tjenesten og bruken av denne. Du forstår og godtar at det ikke er teknisk mulig å tilby en fullstendig feilfri Tjeneste og at vi ikke kan love å gjøre det; at feil kan lede til at Tjenesten er midlertidig utilgjengelig; at materialet du mottar når du bruker Tjenesten kan inneholde feil eller unøyaktigheter og at Tjenesten kan påvirkes av forhold som ligger utenfor vår kontroll. Vi forbeholder oss også retten til når som helst slutte å tilby Tjenesten.

Immaterielle rettigheter

Alt innhold på Tjenesten er beskyttet av norsk og internasjonal opphavsrettslovgivning. Alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter i materiale og innhold som inngår i Tjenesten eies eller lisensieres av oss. Vi gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrenset lisens til å utnytte slike rettigheter som del av din bruk av Tjenesten for personlige og private formål (og ikke for noe kommersielt formål/i næringsvirksomhet) forutsatt at du ikke: a) kopierer, publiserer, gjengir, leier ut, lisensierer ut, poster, utsender, distribuerer, sender eller på annen måte gjør innholdet i Tjenesten tilgjengelig for allmennheten eller gir andre rett til å gjøre dette; b) videreformidler eller deler noe av innholdet fra Tjenesten annet enn gjennom innebyggede funksjoner for deling på sosiale medier, eller krever betalt for tilgang til innhold hentet fra Tjenesten; c) omgår, endrer, fjerner, utleder strukturen eller rekonstruerer, skaper avledede produkter av, tar fra hverandre, endrer Tjenesten eller på annen måte manipulerer noen sikkerhetsfunksjon, kryptering eller annen teknologi eller programvare som utgjør en del av Tjenesten.

Du oppnår ingen eiendomsrettigheter eller andre rettigheter til Tjenesten eller noe innhold på Tjenesten. Brudd på disse bestemmelser vedrørende immaterielle rettigheter vil alltid anses som til vesentlig brudd på Vilkårene som gir oss rett til umiddelbart å stenge din tilgang til Tjenesten eller på annen måte forhindre fortsatt opptreden i strid med Vilkårene. Brudd på bestemmelsen kan også være straffbart og medføre erstatningsansvar.

Ansvarsbegrensning

Du godtar at vi ikke har noe ansvar for tap eller skade som skyldes eller kan henføres til disse Vilkår eller bruk av Tjenesten. Denne ansvarsbegrensningen omfatter alle former for tap og skade, både direkte og indirekte. Vi godtar heller ikke noen form for ansvar overfor deg for forsinkelser eller feil i Tjenesten. Ingenting i disse vilkårene skal likevel leses som en fraskrivelse av ansvar vi i henhold til gjeldende lovgivning ikke kan fraskrive oss.

Brukerens plikter og erstatningsansvar

Bruk av Tjenesten må alltid skje i samsvar med disse brukervilkårene og gjeldende lovgivning og praksis. Du er ansvar for egen bruk av Tjenesten og aksepterer å holde oss, våre konsernselskaper og samarbeidspartnere og hver av disses styremedlemmer, tjenestemenn, agenter, oppdragstakere, partnere og ansatte skadesløs fra ethvert tap, krav, kostnader og utgifter (inkludert utgifter til juridisk bistand) som skyldes eller oppstår i forbindelse med dine brudd på disse Vilkårene eller gjeldende lovgivning eller din krenkelse av tredjeparters rettigheter.

Lenker og innhold fra andre nettsider og applikasjoner

Tjenesten kan inneholde lenker til andre nettsider og/eller applikasjoner som vi ikke har kontroll med. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene, og vi kan derfor ikke påta Oss noe ansvar for dem eller for tap eller skader som måtte oppstå på grunn av din bruk av dem. Vi kan ikke bekrefte eller garantere opplysninger eller innhold på andre nettsider applikasjoner eller informasjon i Tjenesten som hentes fra slike nettsider/applikasjoner, herunder odds, statistikk og annet.

Gratis videoer

FlipClass tilbyr et stort antall gratis videoer slik at du kan teste våre produkter før du kjøper.

Betaling og varighet av kjøpt produkt

Prisen for FlipClass-tjenesten samt eventuelle andre kostnader du måtte pådra deg i forbindelse med bruk av tjenesten, som for eksempel avgifter og eventuelle transaksjonsgebyrer, belastes betalingsmåten ved kjøp. Minste varighet produkter er 30 dager (definert som 1 mnd). Ved betaling har du tilgang til produktet i gitt antall mnd (30 dager pr mnd) fra leveringstidspunkt. Leveringstidspunkt er angitt som tidspunktet hvor din betaling er registrert og produkt tilgjengelig under "Mine fag"

Betalingsmåter

For å kunne bruke FlipClass-tjenesten må du oppgi en eller flere betalingsmåter. Vi kan også oppdatere betalingsmåtene dine med informasjon vi får fra leverandøren av betalingstjenesten. Du gir oss autorisasjon til å fortsette å belaste de(n) gjeldende betalingsmåten(e) også etter eventuelle oppdateringer. Du gir oss tillatelse til å belaste enhver betalingsmåte som er tilknyttet kontoen din dersom betaling med den primære betalingsmåten blir avvist, eller ikke lenger er tilgjengelig for oss når vi skal belaste, i tilfelle hvor du har valgt abonnement, abonnementsprisen. Du er ansvarlig for eventuelle beløp vi ikke får betalt. Om en betaling ikke er oppgjort på grunn av utløpt betalingsmåte, manglende økonomisk dekning eller andre forhold, og du ikke avslutter kontoen, kan vi sperre tilgangen din til tjenesten til vi har belastet en gyldig betalingsmåte. For enkelte betalingsmåter kan utstederen belaste visse gebyrer, som for eksempel gebyrer på utenlandske transaksjoner eller andre gebyrer knyttet til behandlingen av betalingsmåten din. Lokale avgifter kan variere avhengig av betalingsmåten som brukes. Ta kontakt med tjenesteleverandøren av Betalingsmåten for mer informasjon.

Priser

Alle produkter og tjenester inkluderer mva i Norske kroner. I kassen ser du totalprisen inkludert alle avgifter som moms, frakt og betaling.

Betaling

Betaling skjer ved den valgte betalingsløsning i kassen. Betalingsmåten er levert av Bambora sammen med partnere.

Kortbetaling

Korbetaling akseptert av Visa, MasterCard og Maestro. Fakturering av kredittkortet ditt blir gjort direkte

Vipps

Betaling med VIPPS gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.

Levering

Ved kjøp av produkter og tjenester vil dine kjøp umiddelbart etter bekreftet betaling være tilgjengelige under din profil.

Endring i pris eller abonnement

Fra tid til annen endrer vi kanskje abonnementer og priser på tjenesten. Slike prisendringer gjelder ikke for deg før du kjøper nye produkter.

Tilgang til våre tjenester

Ved bestilling av et eller flere av våre fag(tjenester) vil du umiddelbart får tilgang til innholdet via våre nettsider www.flipclass.no. Tjenester du har kjøpt vil umiddelbart være tilgjengelig under «Profil» og «Mine fag». Ved bestilling vil du umiddelbart motta en kvittering for dine kjøp pr- e-post til oppgitt e-postadresse.

Angrerett

Hvis du nettopp har bestilt et, eller flere, av våre fag(tjenester) via våre nettsider har du etter Angrerettloven rett til å angre kjøpet innen 14 dager og få full tilbakebetaling. Angrefristen på 14 dager begynner å løpe straks du har mottatt abonnementsbekreftelsen. Merk deg imidlertid at angreretten bortfaller hvis du logger deg på Flipclass.no og aktiverer én eller flere tjenester mens angrefristen på 14 dager løper. Ved kjøp av tilgang til innhold gjennom en Engangsbetaling samtykker du til at angreretten bortfaller mot at du får tilgang til det aktuelle innholdet umiddelbart ved gjennomføring av kjøpet.

Du kan bruke angreretten muntlig eller skriftlig. Husk at det er du som må dokumentere at du har angret før utløpet av fristen. Mer informasjon om angreretten og lovgivningen på området, og mulighet for videre rådgivning, kan finnes på www.forbrukerradet.no.

Ta kontakt med kundeservice hvis du er i tvil om refusjon og angrerett, så hjelper vi deg. Har du kjøpt feil fag, anbefaler vi deg å umiddelbart ta kontakt med oss

Send en e-post til vår kundeservice.

Personopplysninger

Sin4U AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold i Tjenesten. For mer om personvern, les personvernerklæringen.

Endring av brukervilkårene

Vi kan når som helst gjøre endinger i disse Vilkårene, og vil informere om endringene ved å alltid angi når Vilkårene sist ble oppdatert i innledningen eller avslutningen av dette dokumentet. Ved vesentlige endringer i disse vilkårene vil vi i tillegg informere deg ved å legge ut tydelig informasjon om dette i Tjenesten. Ved å fortsette å bruke Tjenesten godkjenner du de endrede Vilkårene. Dersom du på noe tidspunkt ikke aksepterer eller kan etterleve brukervilkårene har du ikke anledning til å bruke Tjenesten.

Overdragelse

Vi har rett til når som helst å overdra Våre rettigheter eller forpliktelser etter avtalen eller deler av den til en tredjepart.

Sikkerhet

Du må ikke prøve å omgå Våre sikkerhetssystemer eller på annen måte prøve å teste Tjenestens sikkerhet.

Du må ikke bruke tjenesten på en måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste, forhindre eller krenke andre brukeres bruk av Tjenesten. Dette inkluderer å sende eller overføre materiell som inneholder datavirus eller andre datamaskinkoder, -filer eller -programmer som er laget for å skade, forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten på programvare, maskinvare eller utstyr som er direkte eller indirekte forbundet med Tjenesten. Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til systemer, nettverk, innhold eller informasjon som utgjør Tjenesten eller de systemer Tjenesten er basert på. Du må heller ikke prøve å tilegne deg materiell eller informasjon som ikke er ment gjort tilgjengelig eller oppnåelig på Tjenesten. Brudd på disse bestemmelsene skal alltid regnes som vesentlig brudd på disse vilkårene og betingelsene, og gir oss retten til å umiddelbart stenge tjenesten for deg og/eller gjøre tjenesten utilgjengelig for deg, eller på andre måter forhindre fortsatt forbudt atferd.

Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen mellom deg og oss, og erstatter alle eventuelle tidligere avtaler, både skriftlige og muntlige mellom deg og oss.

Force majeure

Vi har ikke noe ansvar overfor deg for manglende ytelse, utilgjengelighet eller svikt i Tjenesten, eller for forsinkelser i overholdelse av disse vilkårene og betingelsene, dersom slik manglende ytelse, utilgjengelighet eller svikt er resultatet av årsaker utenfor Vår rimelige kontroll.

Ugyldighet

Dersom en av bestemmelsene i denne avtalen skulle anses for å være ugyldig eller ikke kunne håndheves, skal ikke denne bestemmelsen på noen måte innvirke på eller gjøre de resterende bestemmelsene ugyldige eller ikke-håndhevbare. Bestemmelsen skal fortsatt håndheves i den grad loven tillater.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål om bruken av Tjenesten eller om disse vilkårene, kan du kontakte oss på: support@FlipClass.no.

Lovvalg og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene og eventuelle konflikter eller krav som måtte oppstå i forbindelse med dem eller deres innhold eller fremstilling (herunder ikke-kontraktsmessige konflikter eller krav) skal styres av og tolkes i henhold til norsk lov. Dersom det oppstår en konflikt mellom oss og brukeren, skal partene først prøve å løse konflikten i minnelighet. Hvis slik enighet ikke oppnås, her begge parter rett til å få den prøvet for norske domstoler, som skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over slike tvister.

Sist oppdatert 06.07.2019