Brukervilkår

Brukervilkår FlipClass

 

Generelt

FlipClass er en tjeneste ( ”Tjenesten”) der du som bruker kan få tilgang til audiovisuelt innhold via våre apper eller webbaserte desktopversjon. For tilgang til tjenesten kan du gå til www.flipclass.no, registrere deg og utføre kjøp, før du kan få tilgang til innhold og funksjonalitet.

 

Informasjon om oss

FlipClass tilbys av Sin4u AS (”Oss, ”Vår” eller ”Vi”) med forretningsadresse Jon Smørs vei 18, 1397 NESØYA og organisasjonsnr; 916093438 

 

Spørsmål som gjelder tekniske problemer, fakturering eller markedsføring rettes direkte til oss ved å bruke kontaktinformasjon som er angitt på www.flipclass.no eller support@flipclass.no.

 

Brukervilkår

Disse vilkår regulerer, sammen med de dokumenter det vises til i vilkårene, forholdet mellom oss og deg som bruker av Tjenesten. Du må derfor gjøre deg kjent med disse vilkårene før du begynner å anvende Tjenesten. Ved å bruke Tjenesten godtar du disse vilkårene, inkludert at vilkårene når som helst kan endres av oss. Vilkårene gjelder så lenge du anvender Tjenesten, og er bindende også etter at din bruk av Tjenesten har opphørt. Hvis du på noe tidspunkt ikke godtar eller klarer å overholde vilkårene har du ikke lov til å bruke Tjenesten.

Vi forbeholder oss retten til å umiddelbart sperre din brukerkonto eller på annen måte forhindre fortsatt bruk dersom disse vilkårene ikke etterleves. Brudd på vilkårene kan være straffbart og medføre erstatningsansvar.

 

Tjenesten

Tjenesten tilbys “som den er” og “som tilgjengelig”, og vi gir ingen garantier eller lovnader vedrørende riktigheten eller fullstendigheten i innhold, informasjon, tjenester eller annet materiell som leveres på eller gjennom Tjenesten. Vi gir ingen uttrykkelige eller implisitte garantier for Tjenestens funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet.

Du godtar at vi kan oppdatere og endre Tjenesten fra tid til annen, og at vi kan fastsette og endre vilkår og begrensninger for Tjenesten og bruken av denne. Du forstår og godtar at det ikke er teknisk mulig å tilby en fullstendig feilfri Tjeneste og at vi ikke kan love å gjøre det; at feil kan lede til at Tjenesten er midlertidig utilgjengelig; at materialet du mottar når du bruker Tjenesten kan inneholde feil eller unøyaktigheter og at Tjenesten kan påvirkes av forhold som ligger utenfor vår kontroll.

Vi forbeholder oss også retten til når som helst slutte å tilby Tjenesten.

 

Immaterielle rettigheter

Alt innhold på Tjenesten er beskyttet av norsk og internasjonal opphavsrettslovgivning. Alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter i materiale og innhold som inngår i Tjenesten eies eller lisensieres av oss. Vi gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrenset lisens til å utnytte slike rettigheter som del av din bruk av Tjenesten for personlige og private formål (og ikke for noe kommersielt formål/i næringsvirksomhet) forutsatt at du ikke:

a)       kopierer, publiserer, gjengir, leier ut, lisensierer ut, poster, utsender, distribuerer, sender eller på annen måte gjør innholdet i Tjenesten tilgjengelig for allmennheten eller gir andre rett til å gjøre dette;

b)      videreformidler eller deler noe av innholdet fra Tjenesten annet enn gjennom innebyggede funksjoner som deling på sosiale medier, tips en venn, eller krever betalt for tilgang til innhold hentet fra Tjenesten;

c)       omgår, endrer, fjerner, utleder strukturen eller rekonstruerer, skaper avledede produkter av, tar fra hverandre, endrer Tjenesten eller på annen måte manipulerer noen sikkerhetsfunksjon, kryptering eller annen teknologi eller programvare som utgjør en del av Tjenesten.

 

Du oppnår ingen eiendomsrettigheter eller andre rettigheter til Tjenesten eller noe innhold på Tjenesten.

Brudd på disse bestemmelser vedrørende immaterielle rettigheter vil alltid anses som til vesentlig brudd på Vilkårene som gir oss rett til umiddelbart å stenge din tilgang til Tjenesten eller på annen måte forhindre fortsatt opptreden i strid med Vilkårene. Brudd på bestemmelsen kan også være straffbart og medføre erstatningsansvar.

 

Ansvarsbegrensning

Du godtar at vi ikke har noe ansvar for tap eller skade som skyldes eller kan henføres til disse Vilkår eller bruk av Tjenesten. Denne ansvarsbegrensningen omfatter alle former for tap og skade, både direkte og indirekte. Vi godtar heller ikke noen form for ansvar overfor deg for forsinkelser eller feil i Tjenesten. Ingenting i disse vilkårene skal likevel leses som en fraskrivelse av ansvar vi i henhold til gjeldende lovgivning ikke kan fraskrive oss.

 

Brukerens plikter og erstatningsansvar

Bruk av Tjenesten må alltid skje i samsvar med disse brukervilkårene og gjeldende lovgivning og praksis. Du er ansvar for egen bruk av Tjenesten og aksepterer å holde oss og våre samarbeidspartnere og hver av disses styremedlemmer, tjenestemenn, agenter, oppdragstakere, partnere og ansatte skadesløs fra ethvert tap, krav, kostnader og utgifter (inkludert utgifter til juridisk bistand) som skyldes eller oppstår i forbindelse med dine brudd på disse Vilkårene eller gjeldende lovgivning eller din krenkelse av tredjeparters rettigheter.

 

Lenker og innhold fra andre nettsider og applikasjoner

Tjenesten kan inneholde lenker til andre nettsider og/eller applikasjoner som vi ikke har kontroll med. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene, og vi kan derfor ikke påta Oss noe ansvar for dem eller for tap eller skader som måtte oppstå på grunn av din bruk av dem. Vi kan ikke bekrefte eller garantere opplysninger eller innhold på andre nettsider applikasjoner eller informasjon i Tjenesten som hentes fra slike nettsider/applikasjoner, herunder statistikk og annet.

 

Selger

Selger er Sin4u AS, Jon Smørs vei 18, 1397 Nesøya og organisasjonsnr; 916093438 

 

Priser

Alle produkter og tjenester inkluderer mva i Norske kroner. I kassen ser du totalprisen inkludert alle avgifter som moms, frakt og betaling.

Fra tid til annen endrer vi kanskje priser på tjenesten. Slike prisendringer eller endringer gjelder ikke for allerede utførte kjøp.

 

Betaling

Betaling skjer ved den valgte betalingsløsning i kassen. Betalingsmåten er levert av Bambora sammen med partnere.

 

Kortbetaling

Kortbetaling akseptert av Visa, MasterCard og Maestro. Fakturering av kredittkortet ditt blir gjort direkte

 

Vipps

Betaling med VIPPS gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.

 

Levering

Ved kjøp av produkter og tjenester vil dine kjøp umiddelbart etter bekreftet betaling være tilgjengelige under din profil. Undervisning med lærer vil være tilgjengelig på den oppsatte tiden.

 

Reklamasjoner og feilbestilling

Dersom du ønsker å reklamere på produktet du har kjøpt eller bestilt feil produkt, ber vi deg ta kontakt med oss på support@flipclass.no.

Kontakt oss raskt om du har feilbestilt og ønsker å heve kjøpet eller endre til et annet produkt.

Vi anser produktet som tatt i bruk når du har startet avspilling av videoer, eller på annen måte tatt i bruk produktet, men vi kan være behjelpelige med å endre produktet om du har bestilt feil produkt

Når du kjøper et av våre digitale produkter som video eller streamingtjeneste får du tilgang til produktet/tjenesten umiddelbart.

Du samtykker til at leveringen påbegynnes umiddelbart og at du derfor ikke har angrerett på kjøpet, jf. angrerettlovens § 22 bokstav n.

Her kan du lese hva Forbrukerrådet skriver om angrerett på blant annet nedlastbare produkter:

 

Angrerett

Kontakt support@flipclass.no så vil du motta angrerettskjema på e-post.
Du har 14 dagers angrerett etter angrerettsloven. Tidspunktet for start er fra tidpunktet avtalen inngås(digitalt kjøp). Sin4U As kan kreve betalt for bruken av produkter og tjenester i perioden i henhold til Angrerettloven § 22 Direktivet artikkel 16:

På de varer og tjenester som skal gjennomgås nedenfor, er det ikke angrerett, selv om avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenom faste forretningslokaler. Grunnen til at det ikke er angrerett på kjøp av disse varene og tjenestene,
er at varenes og tjenestenes karakter og innhold gjør det lite hensiktsmessig, praktisk eller aktuelt å benytte angrerett.

Følgende varer eller tjenester unntas fra angrerett:

  • Levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, forutsatt at leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke, og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

 

Lånekassen

For å kvalifisere til støtte fra Lånekassen må produktet være Sin4U sine Lånekassegodkjente produkter og tjenester som f.eks halv-eller helårskurs. DVS. kjøp av månedsbaserte videokurs kvalifiserer ikke til støtte fra Lånekassen. Kursperioden må være minimum 4 måneder. Sin4U er pliktig til å rapportere avbrudd av studier til Lånekassen.

 

Personopplysninger

Sin4U AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold i Tjenesten.

For mer om personvern, les personvernerklæringen.

 

Endring av brukervilkårene

Vi kan når som helst gjøre endinger i disse Vilkårene, og vil informere om endringene ved å alltid angi når Vilkårene sist ble oppdatert i innledningen eller avslutningen av dette dokumentet. Ved vesentlige endringer i disse vilkårene vil vi i tillegg informere deg ved å legge ut tydelig informasjon om dette i Tjenesten. Ved å fortsette å bruke Tjenesten godkjenner du de endrede Vilkårene. Dersom du på noe tidspunkt ikke aksepterer eller kan etterleve brukervilkårene har du ikke anledning til å bruke Tjenesten.

 

Overdragelse

Vi har rett til når som helst å overdra Våre rettigheter eller forpliktelser etter avtalen eller deler av den til en tredjepart.

 

Sikkerhet

Du må ikke prøve å omgå Våre sikkerhetssystemer eller på annen måte prøve å teste Tjenestens sikkerhet.

Du må ikke bruke tjenesten på en måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste, forhindre eller krenke andre brukeres bruk av Tjenesten. Dette inkluderer å sende eller overføre materiell som inneholder datavirus eller andre datamaskinkoder, -filer eller -programmer som er laget for å skade, forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten på programvare, maskinvare eller utstyr som er direkte eller indirekte forbundet med Tjenesten.

Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til systemer, nettverk, innhold eller informasjon som utgjør Tjenesten eller de systemer Tjenesten er basert på. Du må heller ikke prøve å tilegne deg materiell eller informasjon som ikke er ment gjort tilgjengelig eller oppnåelig på Tjenesten.

Brudd på disse bestemmelsene skal alltid regnes som vesentlig brudd på disse vilkårene og betingelsene, og gir oss retten til å umiddelbart stenge tjenesten for deg og/eller gjøre tjenesten utilgjengelig for deg, eller på andre måter forhindre fortsatt forbudt atferd.

  

Ugyldighet

Dersom en av bestemmelsene i denne avtalen skulle anses for å være ugyldig eller ikke kunne håndheves, skal ikke denne bestemmelsen på noen måte innvirke på eller gjøre de resterende bestemmelsene ugyldige eller ikke-håndhevbare. Bestemmelsen skal fortsatt håndheves i den grad loven tillater.

 

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål om bruken av Tjenesten eller om disse vilkårene, kan du kontakte oss på: support@FlipClass.no.

 

Sist oppdatert 01.01.2023