INGENIØRPAKKEN

Skal du bli ingeniør?

Trenger du forkurs eller mangler realfagene fra videregående for matematikk og ingeniørstudier?

 Hos FlipClass har du ulike valg basert på om du skal søke studiestøtte hos Lånekassen eller ikke.

 

Videokurs INGENIØRPAKKEN - kun 690,- pr.mnd. (inkl. også 1T)

Kurset er ikke låneberettighet hos Lånekassen.

Dette kurset er et selvstendig videobasert kurs. Videoene dekker komplett pesnum og du trenger ikke lærebøker i tillegg

Ingeniørpakken inneholder realfagene du trenger for å kvalifisere deg.

Har du generell studiekompetanse dekker denne fagpakken fordypningsfagene du trenger.

Kurset gir deg de nødvendige forkunnskaper som trengs for å søke på ingeniørstudier i Norge. I tillegg får du to realfagspoeng (Fysikk 1 og Matematikk R1, 0,5 poeng, Matematikk R2, 1,0 poeng). 

4 fag inkludert

Ingeniørpakken består av fagene R1, R2 og Fys1. 1T er tatt med for de som trenger ytterligere støtte til R1 og R2. 

Totalt består pakken av over 2 000 videoer. Alt fordelt på teori, oppgaver og eksamensløsninger.

- Fysikk 1
- Matematikk R1
- Matematikk R2 
- Matematikk 1T 

Videoene er delt inn i teori, oppgaver og eksamensoppgaver. Eksamensoppgavene er også integrert i de rette emnene som oppgaver i hele strukturen til FlipClass.

Videokursene dekker fagplanene og vil til enhver tid oppdateres etter gjeldende fagplaner. Videoene er delt inn i teori, oppgaver og eksamensløsninger. Eksamensoppgaver fra de senere årene er tilgjengelige under hvert emne. Det betyr konkret at fra dag én driver du med eksamenstrening i FlipClass. Geogebra er sterkt tilstede og integrert i hele undervisningen. Geogebra er hovedverktøyet i alle oppgaver under Del 2 på eksamen. Python behandles i et eget kapittel i alle kursene med læreplaner i fagfornyingen. Anvendelser av Python i andre kapitler er sentralt der det er naturlig.

 

FORKURS REALFAGINGENIØR

581 VIDEOER

 Forkurs RealfagIngeniør - Matematikk tar opp alle de emnene som er nødvendige å beherske før igangsetting av et realfag- eller ingeniøristudie ved en høyskole eller et universitet.

 

Innhold

- ALGEBRA - Fra A til Å

- TALLFØLGER OG REKKER - Tallfølger og rekker fra R2

- VEKTORER - Vektorer fra R1 og R2

- TRIGONOMETRI - Trigonometri fra 1T og R2

 - FUNKSJONER - Fra A til Å

 

Videoene er delt inn i teori, oppgaver og eksamensoppgaver. Eksamensoppgavene er også integrert i de rette emnene som oppgaver i hele strukturen til FlipClass.

Videokursene dekker fagplanene og vil til enhver tid oppdateres etter gjeldende fagplaner. Videoene er delt inn i teori, oppgaver og eksamensløsninger. Eksamensoppgaver fra de senere årene er tilgjengelige under hvert emne. Det betyr konkret at fra dag én driver du med eksamenstrening i FlipClass. Geogebra er sterkt tilstede og integrert i hele undervisningen. Geogebra er hovedverktøyet i alle oppgaver under Del 2 på eksamen. Python behandles i et eget kapittel i alle kursene med læreplaner i fagfornyingen. Anvendelser av Python i andre kapitler er sentralt der det er naturlig.

 

Undervisning eller lese selv?

Om du skal lese selv dekker FlipClass teorien grundig, rikelig med oppgavetrening og ikke minst alle eksamensoppgaver gitt etter den nye strukturen i faget fra 2015.

FlipClass gir deg muligheten til å repetere hva som helst når som helst - du har på en måte «læreren i lomma»