LÆRER

Skal du bli lærer?

Det er satt høyere krav til karakterer i matematikk, spesielt for deg som søker lærerhøyskolen.

 

FlipClass dekker teorien grundig, med rikelig oppgavetrening og ikke minst løsninger fra relavante eksamenssett i VGS.

Videoene er delt inn i teori, oppgaver og eksamensløsninger.

Forkurs matematikk/Lærerutdanning (586 videoer)er en pakke som tar opp alle de emnene som er nødvendige å beherske før et høyskolestudie i Lærerutdanning.  

Konkret består hvert emne av TEORI, oppgavetrening og direkte trening på løsning av eksamensoppgaver innenfor aktuelt emne. Bruk av den digitale programvaren Geogebra er omfattende. Et eget kurs i bruk av Geogebra er gratis og tilgjengelig.

GeoGebra er sterkt til stede og integrert i hele FlipClass .

 

Undervisning eller lese selv?

Om du skal lese selv dekker FlipClass teorien grundig, rikelig med oppgavetrening og ikke minst alle eksamensoppgaver gitt etter den nye strukturen i faget fra 2015.

Følger du undervisning gir FlipClass deg den uvurdelige muligheten av å være forberedt til hver time. Går du av forskjellige grunner glipp av en time er FlipClass en fullverdig erstatning. FlipClass gir deg muligheten til å repetere hva som helst når som helst - du har på en måte «læreren i lomma»

 

Registrer deg HER og sjekk ut mange smakebiter fra de ulike matematikkfagene før du bestemmer deg.