...

Pris kr. 4.800,-

Passer for privatister med fokus på høy måloppnåelse

Eksamenskurs - matematikk og fysikk kr. 4.800,-

Halvår høst 2023

Søker du Lånekassen om støtte, må din bestilling gjøres senest innen 15. august for høstsemesteret.

Forkurs i algebra inkludert

Gratis forkurs i algebra holdes onsdag 16. og torsdag 17. august fra 10:00 til 13:40 begge dager. Kurset bestiller du under fag og halvårskurs matematikk. Kurset er digitalt og på https://flipclass.no under “Mine sider”

  • Ukentlig digital undervisning med senior faglærer
  • 500+ videoer etter fagplan
  • Leksehjelp
  • Forkurs algebra
  • Eksamenstest  og labkurs 
  • Du trenger ikke lærebøker

100% Nettskole

Eksamenstrening fra første dag!

LIVE - undervisning med faglærer

Hvert fag har ukentlige oppsummering med senior faglærer i digitalt klasserom. Emnene du har jobbet med den siste uken settes inn i et eksamensperspektiv. Resterende tid vil brukes til faglige problemstillinger generelt.

Din lærer vil være Tor Sandnes. Tor er utdannet teoretisk fysiker fra Universitetet i Oslo og jobber i FlipClass og ved Bjørknes Privatskole. Tor har gjennomført over 5000 muntlige eksamener som både eksaminator og sensor i fysikk og ført mange tusen elever frem til eksamen i matematikk. Tor vet hva som skal til for at du skal kunne lykkes å nå dine mål.

Inkluderer komplett videokurs som dekker hele pensum

Videokursene dekker fagplanen og vil til enhver tid oppdateres etter gjeldende fagplaner. Videoene er delt inn i teori, oppgaver og eksamensløsninger. Eksamensoppgaver fra de senere årene er tilgjengelige under hvert emne. Det betyr konkret at fra dag én driver du med eksamenstrening i FlipClass. Geogebra er sterkt tilstede og integrert i hele undervisningen. Geogebra er hovedverktøyet i alle oppgaver under Del 2 på eksamen. Python behandles i et eget kapittel i alle kursene med læreplaner i fagfornyingen. Anvendelser av Python i andre kapitler er sentralt der det er naturlig.

Inkludert forkurs algebra

Alle kurs (unntatt P-matte) inkluderer et digitalt forkurs i algebra. Grunnleggende forståelse for algebra er avgjørende for å lykkes!

Lærebøker

Du trenger ikke å kjøpe lærebøker, hele fagplanen er dekket og spesielt tilpasset den utformingen vi ser eksamensoppgavene de senere årene har.

Spør lærer og leksehjelp

Du vil få tilgang på faste leksehjelptimer med lærer i et digitalt klasserom og i tillegg kan du når som helst sende lærer spørsmål.

Labkurs

I Fysikk 1 og Fysikk 2 er komplett videobasert labkurs inkludert.

Eksamenstester

I muntlige fag, Fysikk 1 og Fysikk 2, vil du få mulighet til å teste deg i en reell muntlig eksamen. Våre lærere har bakgrunn som både eksaminator og sensor ved flere tusen muntlige eksamener. I skriftlige fag vil du få muligheten til å gjennomføre en skriftlig hjemmeeksamen med innlevering og påfølgende karakter.

Lån og stipend

Skal du søke lån og stipend for halvårskurs, må du kjøpe kurs FØR du søker Lånekassen. Du må kjøpe kurs før den 15. agust for høstsemesteret og 15.februar for vårsemesteret, for å kvalifisere for lån og stipend. Du må kjøpe fag før du søker Lånekassen. FlipClass bekrefter så overfor Lånekassen at du er elev hos oss, slik at de kan behandle din søknad.