03 Oktober 2019

1P Lite - for deg som skal stå.

Nytt fag for deg som skal stå i matematikk 1P.

I 1P-Lite gjennomgår vi de emnene i 1P som gir høyest poeng på eksamen i forhold til vanskelighetsgrad. Målet er å få ståkarakter til eksamen. 

Ståkarakter krever ca 12 av 60 poeng. 1P-lite dekker emner til og med ca 25 poeng.

Skulle du å forstå mer av matematikken underveis, så anbefaler vi deg å gå over til 1P med alle emnene.

Husk at en video til frokosten fort kan løfte deg flere karakterer. Alle kan ;-)