01 Juni 2020

Eksamensløsninger 2020 er klare

Eksamensløsninger i Fys2, S1, S2, R1, R2, 1T er klare

 

Vi er snart i mål med alle fagene. 1P, 2P og 2PY er underveis, men de øvrige er klare.

Vi anbefaler deg å gå igjennom løsningene, det er god læring og gir deg verdifull innsikt..