23 April 2020

"SNEAK PEEK" FOR LÆRERE

FlipClass er i ferd med å bygge opp en database av videoer i programmeringsspråket Python. Videoene blir integrert i fagene Matte 8 og 1 T fra høsten 2020 og vil være tilgjengelige der før sommeren.

SJEKK UT VÅRE PYTHONVIDEOER

Vi gir lærere en «sneak peek» på våre nye videoer med Pythonprogrammering. Du får fri tilgang i perioden 20 mai – 1 september 2020.

Her kan du lese mer og melde deg på: https://www.flipclass.no/python/

 

FLIPCLASS OG PROGRAMMERING

Våre videoer tar for seg grunnleggende programmeringsbegreper som variabler, betingelser, løkker og funksjoner.  Biblioteker introduseres der de er nødvendige og brukes blant annet til å lære hvordan Python kan utføre CAS-beregninger.

Konkret har 1T et eget kapittel om programmering i Python. Det starter med valg av kodeeditor og applikasjon for kjøring av programmet.  Det etableres så generelle teknikker for bruk av Python.

Oppgavene i Python er bevisst blandet sammen med andre oppgaver. Dette er gjort for at elevene skal oppleve programmering som et verktøy på lik linje med andre teknikker i matematikk.