23 Mars 2020

HVORFOR ER DET VIKTIG Å LÆRE SEG Å BRUKE GEOGEBRA?

Mange sliter med manglende kompetanse i Geogebra. FlipClass bruker Geogebra sømnløst med andre matematiske teknikker og ser at mengdetrening digitalt løfter faget!

Et av hovedelementene i fagplanene i matematikk er digital kompetanse. Geogebra er verktøyet for digital kompetanse og 40-60% av eksamensoppgavene i matematikk er tenkt løst med digitale verktøy, les Geogebra.

De aller fleste oppgavene løses enklest og mest elegant med bruk av verktøyet CAS.

Sjekk ut våre gratis videoer i Geogebra!

En detaljert gjennomgang av aktuelle emner finner du under Geogebra. Det er ikke naturlig å gjennomgå hele dette kurset i sin helhet, men velge emner i overenstemmelse med det faget du tar

Her finner du Geogebra gratis