12 Mai 2021

FAGFORNYINGEN

FlipClass jobber fortløpende med å legge ut fag i henhold til den nye fagplanen, kalt fagfornyingen.

 

HØST 2020

Matte 8 for ungdomsskolen, 1P og 1T for VGS har vært en del av fagene i FlipClass siden høsten 2020.

 

HØST 2021

Matte 9 for ungdomsskolen, 2P, S1, R1 og Fys1 for VGS blir ferdige før skolestart høst 2021.

 

HØST 2022

Matte 10 for ungdomsskolen, S2, R2 og Fys2 for VGS blir ferdige før skolestart høsten 2022.