22 August 2021

FAGFORNYINGEN - HØST 2021

FlipClass og Fagfornyingen

Fagfornyingen erstatter gamle fag i både ungdomsskolen og videregående skole. Per dags dato, August 2021, er alle aktuelle fag i Fagfornyingen for matematikk og fysikk tilgjengelige.

 

TREDELT EKSAMEN

l matematikk for VGS er eksamen i Fagfornyingen tredelt. Vi har derfor valgt å bygge FlipClass med denne tredelingen for optimal trening til eksamen underveis. I en overgangsperiode vil både gamle og nye fag være tilgjengelige.

 

Fag i fagfornyingen tilgjengelige i FlipClass:

 

Ungdomsskolen:

Matte 8 og 9

 

Videregående skole:

- Matematikk 1P

Matematikk 2P

Matematikk 1T

Matematikk S1

Matematikk R1

 - Fysikk 1