29 November 2023

Fasit eksamen høsten 2023, matematikk 1P

Vi merker oss at høstens eksamen i 1P hadde ingen oppgaver der programmering i Python var nødvendig.

Med gode rutiner og mengdetrening på tidligere eksamensoppgaver vil vi tro at elevene er rimelig fornøyd med oppgavene frem til de 4 siste oppgavene i del2. Vi kommenterer disse spesielt.

 

Et løsningseksempel: Del 2 - Oppgave 6 - Eksponentiell modellering 1P 

 

 

Oppgaven 5 handler om ekstremalisering av et areal. Martin og Maria diskuterer en strategi for å løse oppgaven. Det er ikke alltid like lett å sette seg inn i andres strategier. Finn din måte å løse oppgaven på og lever det. Du får neppe noe trekk for det, og i så fall svært lite.

 

Oppgave 6 kan løses elegant med geogebra, vi har i Flipclass valgt det. Vi merker oss at denne oppgaven ble også gitt i 1T, der vi mener den egentlig hører hjemme. Oppgaven er klart teoretisk i sin karakter.

 

Oppgave 7 kan nok skremme noen og enhver med formlene som presenteres. For de som er fortrolig med formler i geogebra er dette billige poeng.

 

Oppgave 8 er en artig praktisk problemstilling, men hvilken matematisk kompetanse en elev som svarer rett på denne oppgaven leverer, er vi ikke istand til å gjøre rede for.

 

Vi savner poeng på oppgavene, slik at kandidatene kan vektlegge hvor de skal legge innsatsen hvis man kommer i tidsnød. Sensorene har en poengskala de følger når de retter oppgavene.

 

Generelt ser vi at styrket kompetanse i Geogebra er nødvendig for å løse de litt mere utfordrende oppgavene.

Ellers er vi så langt svært fornøyd med dekningsgraden vi i FlipClass har med tanke på de problemstillingene vi ser i høstens eksamener i matematikk generelt.

 

For dere som har aktivt kurs i 1P, er fasit inkludert. For andre kan eksamensløsningen kjøpes. Eksamensløsningen er videobasert og tar deg gjennom alle oppgaver og løsninger.