13 Desember 2023

Fasit - Eksamen høsten 2023 Matematikk 2P

Feil i høstens 2P eksamen! Del 2 Oppgave 5 - inneholder feil og hører mer hjemme i 1T.

Del1

Oppgave 1 og 2 var tradisjonelle oppgaver og derfor en myk start.

I oppgave 3 settes man på prøve. Oppgaven har nok sterkere likhet med puslespill enn matematikk, men vi merker oss et klart ønske fra utdanningsdirektoratet side om å utfordre kandidatene til å tenke nytt.

I oppgave 4 serveres en oppfatning om andregradslikninger som er sann og en som er usann. Kandidaten skal gjøre rede for dette og løse den gitte oppgaven.

 

Del2

Oppgave 1 og 2 er igjen kjente problemstillinger som bør løses smertefritt.

I oppgave 3 skal kandidaten tolke to tallmaterialer med tanke på sentralmål og spredningsmål. Dette er en oppgavetype man virkelig bør forberede seg på, da den ser ut til å bli en ny type standardoppgave i 2P.

Oppgave 4 er tradisjonelt en oppgave der kandidatene vil velge Excel som verktøy. Det er tidkrevende og kravene til høy grad av måloppnåelse betyr at du må dokumentere formler du har brukt til å løse oppgaven. Vi ser at denne oppgaven kan løses svært presist og kort i Python. Anbefaler på det sterkeste å etablere teknikken vi bruker her. Den kan med suksess brukes på oppgaver der økonomiske problemstillinger er temaet.

Oppgave 5 er for å si det mildt sagt en skam for utdanningsdirektoratet. De må kvalitetssikre oppgavene før de slippes. Slik oppgaven er gitt er det ikke mulig å tegne noen trekanter. Det holder ikke å skylde på en skrivefeil. Uten denne skrivefeilen, er fortsatt oppgaven vanskelig og utfordrende. Den hører ut i fra fagplanen hjemme i 1T trigonometri.

Oppgave 6 utfordrer dine evner til å presentere og tolke et datamateriale. Dette bør kandidater for vårens eksamen øve seg på, det kommer med stor sannsynlighet tilsvarende oppgaver ved hver eksamen.

Oppgave 7 legger opp til programmering som verktøy. Velger man her Python, er denne oppgaven tidkrevende og absolutt vanskelig. Vi har lenge ment at tung kompetanse i spesielt Geogebra CAS, betaler seg opp til flere ganger i oppgaveløsninger. Denne oppgaven løses særlig elegant i Geogebra CAS.

Eksamen slutter med en tradisjonell oppgave der eksponentiell vekst er temaet. Generelt ser vi at styrket kompetanse i Geogebra er ønskelig for å løse de litt mere utfordrende oppgavene. God kompetanse i Python gir svært korte og presise løsninger på økonomiske problemstillinger, som vanligvis er tidkrevende i Excel.

 

For dere som har aktivt kurs i 2P er fasit inkludert. For andre kan eksamensløsningen kjøpes. Eksamensløsningen er videobasert og tar deg gjennom alle oppgaver og løsninger.