27 November 2023

Fasit eksamen høsten 2023, matematikk R2

Generelt kan vi si at både del 1 og del 2 er krevende. Oppgaver vi har forventet kommer i fagfornyingen av R2 er tydelig tilstede i dette eksamenssettet.

Her ser du et eksempel på løsning fra Del 2 - Figurtall

 

 

 

Del 1

Oppgave 1 er et standard integral, men merk spørsmålet om tolkning.

Oppgave 2 er en standard oppgave i integrasjon.

Oppgave 3 starter med en enkel problemstilling for en uendelig geometrisk rekke. Men så avslutter den med en for mange vanskelig problemstilling. Her er kreativitet godt å ha med på laget!

Oppgave 4 er en standard oppgave i vektorregning.

Oppgave 5 var vanskelig, kanskje svært vanskelig. Det var et program i Python som beregnet et integral. Den teknikken i Python var forventet, men å la funksjonen ha en absoluttverdi med tilhørende tolkning av svaret, som man også skulle regne ut, var slik vi ser det å forvente alt for mye!

Oppgave 6 er en standard oppgave i vektorregning.

 

Del 2

Oppgave 1 er en standard oppgave, men krever gode teknikker i geogebra.

Oppgave 2 med fokus på rekursive tallfølger må sies å være for de som søker høy grad av måloppnåelse. Når denne oppgaven også avslutter med ønske om et program som beregner figurtall 100, så er tonen satt. Avslutningsvis skal man også utføre et induksjonsbevis i denne oppgaven.

Oppgave 3 er en morsom og kreativ oppgave, håper kandidatene oppe til eksamen ser det likedan.

Oppgave 4 setter kandidaten litt på prøve med fokus på harmoniske funksjoner. Spesielt er bestemmelse av konstanten k i oppgave b) utfordrende.

Oppgave 5 krever gode teknikker i geogebra. Fokuset er tangentplan eller smygplan til en kurve i rommet. En god oppgave i utgangspunktet blir punktert i 5d. Det er ikke lett å forstå hva oppgavegiveren ønsker. Kanskje det beste svaret på denne oppgaven er hentet fra politikken: «Det er viktig med en konstruktiv debatt omkring dette spørsmålet».

Vi har etter denne eksamen lagt til et nytt emne om «Figurtall» i kapitlet «Tallfølger og rekker». Vi tar også med et emne om smygplan, som vi kommer til å kalle «Tangentplan». Dette blir lagt til emnet «Vektorfunksjoner i rommet».

Ellers er vi så langt svært fornøyd med dekningsgraden vi i FlipClass har med tanke på de problemstillingene vi ser i høstens eksamener i matematikk generelt.

 

For dere som har aktivt kurs i S2, er fasit inkludert. For andre kan eksamensløsningen kjøpes. Eksamensløsningen er videobasert og tar deg gjennom alle oppgaver og løsninger.