27 November 2023

Fasit eksamen høsten 2023, matematikk S2

Generelt kan vi si at både del 1 og del 2 er krevende. Oppgaver vi har forventet kommer i fagfornyingen av S2 er tydelig tilstede i dette eksamenssettet.

 

Del 1

Oppgave 1 er et standard integral, men merk spørsmålet om tolkning.

Oppgave 2 starter med en enkel problemstilling for en uendelig geometrisk rekke. Men så avslutter den med en for mange vanskelig problemstilling. Her er kreativitet godt å ha med på laget!

I oppgave 3, som kanskje ikke kan sies å være veldig vanskelig, er man helt avhengig av å tolke grafen korrekt. Merk at slik oppgaven er gitt, er det ikke nødvendig å beregne stigningstall, de er gitt av funksjons-uttrykkene.

Oppgave 4 var vanskelig, kanskje svært vanskelig. Det var et program i Python som beregnet et integral. Den teknikken i Python var forventet, men å la funksjonen ha en absoluttverdi med tilhørende tolkning av svaret, som man også skulle regne ut, var slik vi ser det å forvente alt for mye!

Del 1 avsluttet med en oppgave i sannsynlighet der malen er terningkast 2 ganger. Ser man ikke dette poenget, mister man faktisk alle poengene i denne oppgaven.

 

Del 2

Oppgave 1 er en standard oppgave, men krever gode teknikker i geogebra.

I oppgave 2 skal det regnes på sparing, der igjen høy kompetanse i geogebra må sies å være nødvendig.

I oppgave 3 er det først en problemstilling om normalfordeling. Vi syns spørsmålet i b var uinterressant, kanskje først og
fremst da det man beregner ikke gir oppgaven en opptur! I d var det en tradisjonell problemstilling med hypotesetesting.

Oppgave 4 med fokus på rekursive tallfølger må sies å være for de som søker høy grad av måloppnåelse. Når denne oppgaven også avslutter med ønske om et program som beregner figurtall 100, så er tonen satt!

Den siste oppgaven er definitivt vanskelig. Først må man gjenkjenne hvilken stokastisk variabel som må konstrueres fra X og Y. Deretter må man beherske regneregler for stokastiske variable. Det er med dette fort gjort å miste eller ikke oppnå noen poeng på denne oppgaven. Oppgaven ønsker avslutningsvis en simulering i Python for å beregne en gitt sannsynlighet.

Med denne eksamen i S2 vil jeg hevde at mangelfull forståelse for Python vil koste kandidaten minst én hel karakter på eksamen, kanskje mer.

Vi har etter denne eksamen lagt til et nytt emne om Figurtall i kapitlet Tallfølger og rekker.

Ellers er vi så langt svært fornøyd med dekningsgraden vi i FlipClass har med tanke på de problemstillingene vi ser i høstens
eksamener i matematikk generelt.

 

For dere som har aktivt kurs i S2, er fasit inkludert. For andre kan eksamensløsningen kjøpes. Eksamensløsningen er videobasert og tar deg gjennom alle oppgaver og løsninger.