22 November 2023

Fasit eksamen i Matematikk 1T Høst 2023 er klar!

Eksamen høsten 2023 Matematikk 1T

Vi merker oss at høstens eksamen i 1T hadde ingen oppgaver der programmering i Python var nødvendig. I en av oppgavene skulle man lage et program for å løse en problemstilling, men her valgte vi å bruke Geogebra. 

Generelt ser vi at styrket kompetanse i Geogebra er nødvendig for å løse de litt mere utfordrende oppgavene.

 Del 1 var forutsigbar og uten store utfordringer. Med god kompetanse i geogebra, synes vi også del 2 må sies å være håndterbar.

 

 Har du et aktivt kjøp i faget er løsningene inkludert.