04 Mai 2020

HVOR LENGE KAN EN VIDEO FANGE EN ELEVS OPPMERKSOMHET?

Det er krevende å holde på oppmerksomheten til brukerne våre. 

Artikkelbildet viser et eksempel fra vår statistikk. Her ser vi hvor lenge elevene i gjennomsnitt ser videoen før de forlater den.

Eksempelet viser en fysikkvideo der 95% av de som så videoen siste uke så videoen helt ferdig.

Dette er data FlipClass benytter for å bli enda bedre. I april måned ble det konsumert ca 25 000 videoer. 81% så videoene helt ferdig. 

 

Vi vet at vi må være «på» i presentajonen av innholdet, da vi har få sekunder på å fange og beholde oppmerksomheten. 

 

Her er eksempelet i artikkelen!

Alle har godt av litt fysikk ;-)