06 Januar 2020

Interessant om lysfart

Utolig raskt, men kanskje ganske tregt i andre sammenhenger!

Sollys bruker omtrent 8 minutter og 17 sekunder for å bevege seg fra soloverflaten til jorda. Astronom James O'Donoghue visualiserer disse forholdene på en god måte gjennom disse videoene.


All animation by Dr. James O'Donoghue using NASA imagery.


Speed of light around Earth, 7.5 laps per second

Earth and Moon Size and Distance scale - with real-time light speed!

 

Sun to Earth distances to scale, at LIGHT SPEED!

Solar system distances to scale with real-time speed of light!