12 September 2023

Flipclass lanserer labkurs i Fysikk 1.

Labøvelser er en del av muntlig-praktisk eksamen i Fysikk 1, og legger grunnlaget for en tredjedel av din karakter.

 

Eksamenstypen i Fysikk 1 er muntlig-praktisk.

Konkret betyr dette at det skal være et praktisk innslag knyttet til laboratoriearbeid/elevøvelser under eksamen. En generell
forståelse for måleusikkerhet er også en del av denne evalueringen.

Dette innslaget under eksamen er ofte av relativt kort varighet, men er med på å bestemme den endelige karakteren du får.

Hvis du derfor har ambisjoner om høy grad av måloppnåelse, som betyr karakterene 5 eller 6 på eksamen, må kompetanse
på det praktiske innslaget være ivaretatt.

Flipclass lanserer med dette et fullverdig labkurs i Fysikk 1 med totalt 14 øvelser.

 

Verktøy

Vi bruker diverse verktøy som ivaretar at du gjør eller kan utføre forsøkene selv. Vi gir deg en introduksjon til bruk av programvaren Tracker og bruk av pHet-simuleringer.

 

Nedlasting av filer

Vi anbefaler at du laster ned filene til øvelse nr 1, 2, 3 og 12 for bearbeidelse i Tracker, der du selv gjennomfører disse
øvelsene som beskrevet i kurset. Filene kan lastes ned på videosidene når du har kjøpt kurset.

 

Øvelser inkludert i kurset

 

Øvelse 1 - Måle akselerasjon nedover et skråplan
Øvelse 2
- Måle tyngdens akselerasjon ved fritt fall
Øvelse 3
- Energibevaring i tyngdefeltet
Øvelse 4
- Tap av mekanisk energi i tyngdefeltet
Øvelse 5
- Fra forsøk og data til modell
Øvelse 6 
- Fordamping ved trykkreduksjon
Øvelse 7
- Modell for en gass
Øvelse 8 - Seriekobling av motstander
Øvelse 9 - Parallellkobling av motstander
Øvelse 10 - Kobling av elektriske kretser
Øvelse 11 - Temperaturen i en gassflamme
Øvelse 12 - Måling av farten til en luftpistolkule
Øvelse 13 - Emisjonsspekteret til en gass
Øvelse 14 - Måleusikkerhet

 

Pris

Kurset koster kr. 990,- pr mnd. (30 dager)