01 Oktober 2020

Lesbar kode ved bruk av Python i fagfornyelsen er overordnet!

Se hvordan FlipClass koder i Python 1T-Fagfornyingen.