31 Mars 2020

Teorivideoen Tallmengder (algebra) var ukas mest sette.

Noen tall kan alene inneholde hele din DNA-kode, mens andre tall er som elementærpartikler. De er seg selv nok. Det hele starter med en grunnleggende forståelse av vårt tallsystem.

Mest sette videoer siste 7 dager.

  1. Matematikk Teori - Algebra - Tallmengder
  2. Fysikk Teori - Rettlinjet bevegelse - Intro
  3. Matematikk Oppgave - Induksjonsbevis - Oppgave 2 u (uten hjelpemiddel)
  4. Matematikk Oppgave - Induksjonsbevis - Oppgave 1 u (uten hjelpemiddel)
  5. Fysikk Teori - Rettlinjet bevegelse - Gjennomsnittsfart
  6. Matematikk Teori - Tallfølger og rekker - Induksjonsbevis
  7. Fysikk Oppgave - Gjennomsnittsfart - Oppgave 1
  8. Fysikk - Teori - Elektrisitet - Ladning og strøm
  9. Matematikk Eksamen R2 - Vår 2015 Del1 - Oppgave 6 Induksjonsbevis
  10. Fysikk Oppgave - Newtons lover - Kraftbegrepet - Oppgave 1

 

Nr 1 siste 7 dager: Matematikk Teori - Algebra - Tallmengder (1P og 1T)