24 September 2023

Nye kapittelprøver

Nye kapittelprøver i alle matematikkurs!

Vi har nå lagt ut kapittelprøver i alle matematikkfagene på FlipClass.

Mange kapitler hører naturlig sammen i en prøve. Prøven er da lagt til det siste av disse kapitlene. Disse kapittelprøvene er også samlet til et eget kapittel i kurset.

Hver oppgave har poeng. Har en oppgave 6 poeng og delspørsmålene a, b og c, vil hvert delspørsmål tillegges 2 poeng. På denne måten kan du enkelt beregne din karakter, som i de este tilfelle er svært nær den du ville fått ved retting av faglærer.

Læring er en prosess som gjør deg bedre i faget for hver læringsøkt du tar. Vi anbefaler derfor å ta den samme prøven på nytt etter et par uker, til du oppnår karakteren du har satt som mål. Da eier du det faglige innholdet og er godt rustet til eksamenstrening.

 

Eksamensoppgaver gammel plan

Som du har erfart er FlipClass gjennomsyret av tidligere eksamensoppgaver. 

 Hvert emne knytter til seg eksamensoppgaver gitt under dette emnet tilbake til våren 2015. Relevansen disse oppgavene har for et emne i gjeldende kurs i fagfornyingen bestemmer om det tas med eller ikke.

Vi har nå samlet alle disse eksamensoppgavene fra gammel plan under kapitlet Eksamensoppgaver fra gammel plan. Oppgaver som ikke lenger er en del av fagplanen for gjeldende kurs er fernet fra listen. Det betyr at alle oppgavene du finner her er kvalitetssikret og hyperaktuelle til din eksamen.

 

Lykke til!