16 April 2021

Python og lærerutdanning

Grunnleggende Python inkludert i forkurs

Forkurs matematikk - Lærerutdanning tar opp alle de emnene som er nødvendige å beherske før et høyskolestudie i Lærerutdanning. Konkret består hvert emne av TEORI, oppgavetrening og direkte trening på løsing av eksamensoppgaver innenfor aktuelt emne. Bruk av den digitale programvaren Geogebra er omfattende. Et eget kurs i bruk av Geogebra er automatisk tilgjengelig for brukerne. En generell introduksjon til grunnleggende elementer i Python er tatt med.

 

INNHOLD:

TALL OG ALGEBRA

Generell innføring i tall og algebra

ØKONOMI

Lønn, indeks, sparing, budsjett og regnskap

FUNKSJONER

Generell om funksjoner og anvendelser

MODELLERING

Modellfunksjoner, tallmønstre og figurtall

SANNSYNLIGHET

Generell innføring i sannsynlighet

STATISTIKK
Statistisk analyse og diagrammer

GEOMETRI

Vinkler, lengder, areal og volum

GRUNNLEGGENDE ELEMENTER I PYTHON

Gjennomgang av grunnleggende verktøy i programmeringsprogrammet Python.

 

Få tilgang til totalt 568 videoer! 

Registrer deg som bruker og start i dag. Pris fra kr. 199,- pr mnd.