29 Mars 2020

Selv på lørdager fordøyes det store mengder matte og fysikk.

Det er helt åpenbart når vi ser hva som konsumeres av videoer i matematikk og fysikk på en lørdag, så er det mange som kommer til å heve standpunktkarakteren sin eller gjøre en bra eksamen som privatist, hvis myndighetene legger til rette for denne eksamenen.

Siden vi bestemte oss for å delta i dugnaden og åpne vår plattform for alle, har det registrert seg mange tusen brukere. Hver eneste dag kommer det til flere «skoleklasser» og mange lærere. 

FlipClass har over 23 000 avspillinger i mars. Dette er ikke musikkvideoer, det er matematikk og fysikk.

Det er generelt vanskelig å holde oppmerksomheten til en elev lenge i disse fagene. Hos FlipClass sees over 80% av videoene ferdig av brukerne. Det betyr at mange av de som da avslutter videoen har forstått den og derfor velger å avslutte!

Til dere som nå bruker FlipClass på hverdager og helligdager, husk at grensen for hvor dere vil nå setter dere selv.

Flytt grenser!