19 November 2023

Fasit eksamen i Matematikk S1 Høst 2023 er klar!

 Har du et aktivt kjøp i faget er løsningene inkludert.

Om ikke kan du kjøpe fasit her (kr. 50,-)

Øvrige eksamener blir publisert fortløpende.

Eksamen høsten 2023, matematikk S1

Generelt kan vi si at del 1 er relativt enkel, mens del 2 til tider er krevende.

Del 1

Det har etterhvert dannet seg et mønster i noen av oppgavene som nå gis i fagfornyingen.

Årets eksamen starter med en standard oppgave i bruk av potensregler.

I oppgave 2 skal tre tall sorteres i riktig rekkefølge, forøvrig samme oppgave som blir gitt i R1 eksamen. Totalt er faktisk tre av oppgavene i R1 eksamen og S1 eksamen felles.

Oppgave 3 er en oppgave på terningkast, der sammensatte forsøk er temaet.

Oppgave 4 hander om kontinuitet og hører til oppgavene som vi standardiserer. Det betyr at dissE oppgavetypene kommer sannsynligvis på hvert eksamenssett fremover.

Oppgave 5 er en oppgave i Python, der man skal forklare hva koden gjør og gi en praktisk tolkning. Dette er også en oppgave vi standardiserer.

 

Del 2

I del 2 tar oppgave 1 utgangspunkt i regresjon, og ender med en simulering, der bruk av glider i geogebra er avgjørende. Etter denne oppgaven vil jeg si at bruk av glidere i geogebra må standardiseres.

Oppgave 2a og b er en klassisk anvendelse av binomiske sansynligheter. I oppgave 2c er en CAS-tilnærming til binomiske sannsynligheter å foretrekke.

I oppgave 3 har vi en helt grei utfordring med prosentvis vekst. Anbefaler mer enn noen gang god kompetanse i geogebra!

Oppgave 4 starter med en klassisk problemstilling med terningkast. I oppgave 4b og c skal Python brukes til å beregne sannsyligheter. Det er viktig her at man skal beregne sannsynlighetene, ikke simulere dem, som er to vidt forskjellige ting!

Oppgave 5 og 6 var felles med R1, og må beskrives som to vanskelige oppgaver. Dette er oppgaver du ikke kan forberede deg på noen annen måte enn å kreve av deg selv at du forstår matematikken som et verktøy for å løse utfordringer. I begge oppgavene er igjen avansert bruk av geogebra vesentlig for å lykkes!