28 Juni 2023

Digitalt halvårskurs med eksamenstrening fra første dag!

 FlipClass starter opp halvårskurs i alle matematikk- og fysikkfag (videregående skole) i august 2023.

Kursene passer for privatister med fokus på høy måloppnåelse.

 

Kursene er eksamensrettet og inkluderer:

  • ukentlig digital undervisning med senior faglærer
  • mer enn 500 videoer etter fagplaner som dekker hele pensum
  • ukentlig leksehjelp
  • eksamenstest og labkurs
  • gratis forkurs i algebra (unntatt 1P og 2P)


Du trenger ikke lærebøker!

FlipClass er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Du kan derfor få dekket kurspenger gjennom lån og stipend.