16 November 2023

Fasit eksamen i Matematikk R1 Høst 2023 er klar!

Eksamen Matematikk R1 Høst 2023 er løst og ligger tilgjengelig.

 Har du et aktivt kjøp i faget er løsningene inkludert.

Om ikke kan du kjøpe fasit her (kr. 50,-)

Øvrige eksamener blir publisert fortløpende.

Eksamen høsten 2023 Matematikk R1

Generelt kan vi si at del 1 er relativt enkel, mens del 2 til tider er krevende.

 

Del 1

Det har etterhvert dannet seg et mønster i noen av oppgavene som nå gis i fagfornyingen.

Årets eksamen starter med en enkel derivasjon i oppgave 1. 

I oppgave 2 skal tre tall sorteres i riktig rekkefølge.

Oppgave 3 er en enkel oppgave i vektorregning.

Oppgave 4 er en oppgave i Python, der man skal forklare hva koden gjør. Det er dessuten en «feil» i oppgaven, og man blir bedt om å foreslå en endring som retter opp dette.

 

Del 2

I del 2 tar oppgave 1 utgangspunkt i regresjon, der man må lage sin egen modellfunksjon. Dette er komplett gjennomgått under emnet Sammensatte modellfunksjoner i FlipClass

Alternativt kan man bruke eksponentiell regresjon på differansen mellom konsentrasjonen og 2.5, men anbefaler sterkt emnet ovenfor. Det gir deg en generell styrke til å behandle regresjon for en hvilken som helst modellfunksjon.

Oppgave 2c må sies å være svært vanskelig, men er heldigvis den siste delen av oppgaven. Både oppgave 2 og 3 krever god kompetanse i Geogebra.

Oppgave 4 var også vanskelig. Ekstremalisering av et volum eller areal er standard, men her skal man ekstremalisere et volum/areal under en tilleggsbetingelse. Denne oppgaven bør man forvente blir en standardoppgave fremover. Noen vil foretrekke å løse denne oppgaven i Python.

Oppgave 5 er en typisk vektorfunksjonsoppgave, men ta deg god tid til å få oversikt over koordinatsystemet.

Oppgave 6 er vel teoretisk, men løses enklest i geogebra.

I oppgave 6b skal man lage et program, men geogebra som program her er å foretrekke.

 

Generelt kan vi si at det som repeterer seg fra år til år  er det faktum at nye problemstillinger dukker opp. Du må mere enn tidligere ha fokus på matematikk som et verktøy til å løse svært forskjellige problemstillinger.

 

Eksempel: Eksamensløsning Matematikk R1 Høst 20023 - Del2 Oppgave 1 - Sammensatte modellfunksjoner