12 Mars 2020

NÅ KAN DU BRUKE FLIPCLASS GRATIS FRAM TIL SOMMEREN.

Vi i FlipClass brenner for læring og kunnskapsdeling.Det er trist å høre at skoler nå tvinges til å stenge pga av frykten for smitteutbredning av coronaviruset. 

Det vil få uheldige konsekvenser for mange elever, som nå blir nødt til å lese fag og løse oppgaver på egen hånd. Vi vet bedre enn noen at matematikk og fysikk krever mengdetrening og tett oppfølging, for at eleven skal ha optimal utbytte av innlæringen.

Nå bør all innsats handle om å begrense smitteutbredningen av coronaviruset. Da må hver og en av oss ta ansvar. Det er en oppgave vi bare kan lykkes med, hvis vi løser den i fellesskap.

Her kan vi hjelpe, tenkte vi.

Vi har derfor besluttet å gi alle elever og lærere rundt om på landets ungdoms- og videregående skoler gratis tilgang til FlipClass fram til sommeren, slik at matematikk- og fysikkundervisningen ikke blir skadelidende pga av den ekstraordinære situasjonen som har oppstått. 

Slik får du gratis fag: GRATIS FREM TIL SOMMEREN