08 August 2023

Nyhet! Matematikk 2 for NTNU

Mange av våre brukere i VGS fortsetter til NTNU, og vi ønsker med dette initiativet å etablere en lavterskel tilnærming til de matematiske utfordringene som Matematikk 2 representerer for disse.

 Kurset tar utgangspunkt i emneoversikten til Matematikk 2 TMA4105 på NTNU.

 Vårt utgangspunkt for oppbyggingen av fagstoffet er eksamensoppgaver gitt i faget. Det betyr at mengden oppgaver reflekterer frekvensen av temaet til eksamen så langt.