Halvårskurs med lærer 2024 Vår

 

 

Kursene passer for privatister med fokus på høy måloppnåelse.

Våren 2024

Kursene er eksamensrettet og inkluderer:

 

 • - Live digital undervisning med senior faglærer når du trenger det
 • - Mer enn 500 videoer etter fagplaner som dekker hele pensum
 • - Digital leksehjelp ved behov 
 • - Eksamenstester og labkurs
 • - Eksamensforberedelser

 

Du trenger ikke lærebøker!

 

Lån og stipend

FlipClass er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Du kan derfor få dekket kurspenger gjennom lån og stipend.

Skal du søke lån og stipend, må du kjøpe kurs FØR du søker Lånekassen.

Du må kjøpe kurs før den 15. august for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret, for å kvalifisere for lån og stipend. FlipClass bekrefter så overfor Lånekassen at du er elev hos oss, slik at Lånekassen kan behandle din søknad.

 


 

Halvårskurs Matematikk 1T Vår 2024

Eksamensform: Skriftlig
Fagkode: MAT1021

Kurset er eksamensrettet og du trenger ikke lærebøker.

Kursinnhold:

 • - Komplett videokurs som dekker hele fagplanen.
 • - Ca 790 videoer fordelt på teori, oppgaver, eksamensløsninger og kapittelprøver.
 • - Python er en naturlig del av kurset og Geogebra brukes generelt som digitalt hjelpemiddel.
 • - Tilgang til lærer når du trenger det, med Live-leksehjelp på bestemte tidspunkt eller direkte avtale med faglærer.
 • - Skriftlig eksamenstest med innlevering og retting før eksamen.

 

 


 

Halvårskurs Matematikk R1 Vår 2024

Eksamensform: Skriftlig
Fagkode: REA3056

Kurset er eksamensrettet og du trenger ikke lærebøker.

Kursinnhold:

 • - Komplett videokurs som dekker hele fagplanen. Ca 716 videoer fordelt på teori, oppgaver, eksamensløsninger og kapittelprøver.
 • - Python er en naturlig del av kurset og Geogebra brukes generelt som digitalt hjelpemiddel.
 • - Tilgang til lærer når du trenger det, med Live-leksehjelp på bestemte tidspunkt eller direkte avtale med faglærer.
 • - Skriftlig eksamenstest med innlevering og retting før eksamen.

 

 


 

Halvårskurs Matematikk 1P Vår 2024

Eksamensform: Skriftlig
Fagkode: MAT1019

Kurset er eksamensrettet og du trenger ikke lærebøker.

Kursinnhold:

 • - Komplett videokurs som dekker hele fagplanen
 • - Ca 490 videoer fordelt på teori, oppgaver, eksamensløsninger og kapittelprøver.
 • - Python er en naturlig del av kurset og Geogebra brukes generelt som digitalt hjelpemiddel.
 • - Tilgang til lærer når du trenger det, med Live-leksehjelp på bestemte tidspunkt eller direkte avtale med faglærer.
 • - Skriftlig eksamenstest med innlevering og retting før eksamen.

 

 


 

Halvårskurs Matematikk 2P Vår 2024

Eksamensform: Skriftlig
Fagkode: MAT1023

Kurset er eksamensrettet og du trenger ikke lærebøker.

Kursinnhold: 

 • - Komplett videokurs som dekker hele fagplanen.
 • - Ca 550 videoer fordelt på teori, oppgaver, eksamensløsninger og kapittelprøver.
 • - Python er en naturlig del av kurset og Geogebra brukes generelt som digitalt hjelpemiddel.
 • - Tilgang til lærer når du trenger det, med Live-leksehjelp på bestemte tidspunkt eller direkte avtale med faglærer.
 • - Skriftlig eksamenstest med innlevering og retting før eksamen.

 

 


 

Halvårskurs Matematikk R2 Vår 2024

Eksamensform: Skriftlig
Fagkode: REA3058

Kurset er eksamensrettet og du trenger ikke lærebøker.

Kursinnhold:

 • - Komplett videokurs som dekker hele fagplanen.
 • - Ca 600 videoer fordelt på teori, oppgaver, eksamensløsninger og kapittelprøver.
 • - Python er en naturlig del av kurset og Geogebra brukes generelt som digitalt hjelpemiddel.
 • - Tilgang til lærer når du trenger det, med Live-leksehjelp på bestemte tidspunkt eller direkte avtale med faglærer.
 • - Skriftlig eksamenstest med innlevering og retting før eksamen.

 

 


 

Halvårskurs Matematikk S1 Vår 2024

Eksamensform: Skriftlig
Fagkode: REA3060

Kurset er eksamensrettet og du trenger ikke lærebøker.

 

Kursinnhold:

 • - Komplett videokurs som dekker hele fagplanen.
 • - Ca 900 videoer fordelt på teori, oppgaver, eksamensløsninger og kapittelprøver.
 • - Python er en naturlig del av kurset og Geogebra brukes generelt som digitalt hjelpemiddel.
 • - Tilgang til lærer når du trenger det, med Live-leksehjelp på bestemte tidspunkt eller direkte avtale med faglærer.
 • - Skriftlig eksamenstest med innlevering og retting før eksamen.

 

 


 

Halvårskurs Matematikk S2 Vår 2024

Eksamensform: Skriftlig
Fagkode: REA3062

Kurset er eksamensrettet og du trenger ikke lærebøker.

Kursinnhold:

 • - Komplett videokurs som dekker hele fagplanen.
 • - Ca 500 videoer fordelt på teori, oppgaver, eksamensløsninger og kapittelprøver.
 • - Python er en naturlig del av kurset og Geogebra brukes generelt som digitalt hjelpemiddel.
 • - Tilgang til lærer når du trenger det, med Live-leksehjelp på bestemte tidspunkt eller direkte avtale med faglærer.
 • - Skriftlig eksamenstest med innlevering og retting før eksamen.

 

 


 

Halvårskurs Fysikk 1 Vår 2024

Eksamensform: Muntlig
Fagkode: REA3038

Kurset er eksamensrettet og du trenger ikke lærebøker.

Kursinnhold:

 • - Komplett videokurs som dekker hele fagplanen.
 • - Ca 570 videoer fordelt på teori, oppgaver og kapittelprøver.
 • - Python og Geogebra brukes der det er gunstig for deg i en eksamenssituasjon.
 • - Labkurs med opplæring i bruk av digitalt utstyr er inkludert.
 • - Tilgang til lærer med Live-leksehjelp på bestemte tidspunkt eller direkte avtale med faglærer.
 • - Muntlig eksamenstest med svært erfarne faglærere i Osloskolen.
 • - Eksamensforberedelse siste lørdag før eksamen er todelt:

 Eksamensforberedelse siste lørdag før eksamen er todelt:

1. Gjennomgang av labkurs
med spesiell vekt på hvordan presentere og gjennomføre den praktiske oppgaven på muntlig eksamen.

2. Hva skjer på selve eksamen
hvordan skal du være best når det virkelig teller og hvordan vil generelt eksaminator/sensor vurdere din besvarelse.

 

 


 

Halvårskurs Fysikk 2 Vår 2024

Eksamensform: Skriftlig og muntlig praktisk
Fagkode: REA3039 / REA3040

Kurset er eksamensrettet og du trenger ikke lærebøker.

Kursinnhold:

 • - Komplett videokurs som dekker hele fagplanen.
 • - Ca 590 videoer fordelt på teori, oppgaver og kapittelprøver.
 • - Python og Geogebra brukes der det er gunstig for deg i en eksamenssituasjon.
 • - Labkurs med opplæring i bruk av digitalt utstyr er inkludert (17 videoer)
 • - Tilgang til lærer med Live-leksehjelp på bestemte tidspunkt eller direkte avtale med faglærer.
 • - Skriftlig eksamenstest
 • - Muntlig eksamenstest med svært erfarne faglærere i Osloskolen.

 Eksamensforberedelse siste lørdag før eksamen er todelt:

1. Gjennomgang av labkurs
med spesiell vekt på hvordan presentere og gjennomføre den praktiske oppgaven på muntlig eksamen.

2. Hva skjer på selve eksamen
hvordan skal du være best når det virkelig teller og hvordan vil generelt eksaminator/sensor vurdere din besvarelse.