Klar for å lykkes med din neste
matte- eller fysikkeksamen?

FlipClass for videregående skole

FlipClass er en 100% digital eksamensrettet nettskole. Vi leverer alle kurs innen matematikk og fysikk for VGS med fokus på den endelige eksamen. Du vil fra dag én jobbe med eksamensoppgaver. Du kan velge mellom å studere på egenhånd med våre videokurs eller halvårskurs med ukentlig oppfølging av lærer.

Alle våre kurs inneholder mer enn 500 videoer i hvert kurs i henhold til fagplanen. Kursenes innhold er nøye tilpasset den trenden vi nå ser i eksamensoppgavene gitt under den nye fagplanen. Læringsinnholdet har en kapittelinndeling du vil være fortrolig med. Innenfor hvert kapittel er det emner, som bestå av teori, oppgavetrening og regning på tidligere relevante eksamensoppgaver og eksamensoppgaver fra fagfornyingen.

FlipClass er din lærebok og mye mere. Med FlipClass kan du repetere så ofte du vil og er tilgjengelig der du er.

FlipClass er godkjent av Lånekassen

GRATIS FORKURS MATEMATIKK!

Kurset gjennomføres digitalt. 

Tidspunkt: Onsdag 14. og torsdag 15. august kl 10:00 - 13:40 begge dager. 


Uansett hvilket matematikkurs du skal ta kan dette forkurset i algebra være viktig å få med seg om du skal ta matematikk til høsten.

FlipClass ønsker alle som vil delta hjertelig velkommen til et gratis algebrakurs som går over 2 dager. Hvis du driver med sportstrening i en hvilken som helst gren, så vet du at etter en pause, som en sommerferie, kan det være forbausende utfordrende å komme i vanlig rutine igjen. Det samme er det med matte og fysikk. Vi har derfor utarbeidet et algebrakurs der vi repeterer sentrale begreper og elementer som det er viktig at du behersker før du be…Les mer

Lurer du på hva som skal til for å bli god i matematikk og fysikk?

Det er ikke "evner" som er den viktigste faktoren for å få toppkarakterer i fagene, sier Tor Sandnes. Det har han erfart selv.

Med FlipClass har du alltid tilgang til å lære matematikk og fysikk.

Videregående skole - Høyskole/Universitet - Ungdomsskole

Registrer deg å få tilgang til 471 videoer fra matematikfagene og 104 videoer fra fysikkfagene.

Gratis matematikk for ungdomsskolen

8 - 10 KLASSE (412 videoer)
Matte 8-10 dekker matematikk for ungdomsskolen, trinn 8, 9 og 10.
I skoleundervisning vil temaene på 8. trinn fordypes på 9. trinn og tilsvarende i 10. trinn.
Matte 8-10 er nok derfor best tilpasset nivået på 10. trinn. Matte 8-10 innholder også et stort utvalg eksamensoppgaver fra de fire siste årene.
Matte 8-10 er gratis for alle, også for foreldre som trenger en oppdatering.


Gratis

Skal du bli lærer, ingeniør eller økonom?

VI TILBYR FORKURS FOR HØYSKOLE OG UNIVERSITET
Skal du ta økonomi som en del av din videreutdanning, bli lærer eller starte på realfagsstudie ved høyskole eller universitet, så har vi forkursene du trenger.


Registrer deg!

Matematikk 1 - NTNU

Vi har laget et komplett kurs for deg som tar matematikk 1 på NTNU. Mange av våre brukere i VGS fortsetter til NTNU, og vi ønsker med dette initiativet å etablere en lavterskel tilnærming til de matematiske utfordringene som Matematikk 1 representerer for disse.

Vårt utgangspunkt for oppbyggingen av fagstoffet er eksamensoppgaver gitt i faget. Det betyr at mengden oppgaver reflekterer frekvensen av temaet til eksamen så langt.


Les mer

Vil du være med å teste FlipClass?

Vil du være med å teste FlipClass på skolen der du jobber?
Vi søker fremoverlente lærere som forstår viktigheten av det digitale landskapet elevene lever i.

Hva kan FlipClass gjøre for deg?

Vi gir deg mulighet til å ta kontroll på hva du lærer, hvordan du lærer og når du lærer.

Repetisjon

Vi gir deg ubegrensede muligheter for repetisjon og mengdetrening, som er selve nøkkelen til å bli god i matematikk og fysikk. Med FlipClass har du mulighet til å trene når vil, hvor du vil og så ofte som du ønsker.

Kompetansemål

Teori, oppgaver og eksamensoppgaver er systematisert etter kompetansemålene. Uansett hvilken lærebok du benytter, vil du finne samme emne i FlipClass.

Alle emner dekket

FlipClass inneholder alle matematikk (1P, 2P, S1, S2, 1T, R1 og R2) - og fysikkemnene (Fysikk 1 og 2) for videregående skole, matematikk for ungdomsskole og forkurs for universitet og høyskoler. I tillegg har du tilgang på over 50 gratis videoer i GeoGebra. Hvert emne er bygget opp med teori, oppgaver og eksamensoppgaver.

Vi forbedrer oss daglig

FlipClass produserer i snitt 5 videoer per dag. Dette omfatter vedlikehold av eksisterende videoer og til enhver tid produksjon av nye innenfor våre fag.

Hvorfor bruker vi GeoGebra som digitalt verktøy?

Fagplanen beskriver nødvendigheten av å beherske digital kompetanse. Konkret kommer dette til uttrykk i eksamensoppgavene i både fysikk og matematikk, der eksamenoppgavene er todelte, Del 1 og Del 2. I Del 1 er ikke digitale verktøy tillatt. I Del 2 er digitale verktøy tillatt og det blir ofte beskrevet i oppgavene hvilke verktøy som skal brukes. All vår erfaring viser at der du selv kan velge verktøy, vil CAS være førststevalget, det gjelder alle fagene. Den beste bekreftelsen på dette er å se hvordan FlipClass løser eksamensoppgaver i Del 2:)